Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 1181 Ekologia, evoluutiobiologia

Viitteet 1-20 / 35

   Asiasana
   - [4]
   1172 Environmental sciences [2]
   1181 Ecology, evolutionary biology [2]
   abiotic stress, biotic stress, genotype, irradiance stress, life stage, multiple stressors, plant community, population, salinity, seagrass, species diversity, temperature, Baltic Sea [1]
   artantal, artsammansättning, primärproduktion, selektion, komplementaritet, fröväxtbestånd, multitrofiska effekter, motståndskraft, återhämtningsförmåga, Östersjön [1]
   benthic communities, biological trait analysis, disturbance, ecosystem function, hypoxia, sediment biogeochemistry, Baltic Sea [1]
   bottenfaunasamhällen, biologiska egenskaper, störning, ekosystemets funktion, syrebrist, sediment biogeokemi, Östersjön [1]
   chemical extraction of phosphorus, coastal zone, environment management, hypoxia, marine nutrients, phosphorus cycle, sediment biogeochemistry, water quality [1]
   chemotype, metacommunity, phytoplankton, precision sampling, rock pool, spatial scale [1]
   dispersal, diversity, disturbance, connectivity, scale, metacommunity, benthos, invertebrates, non-tidal, hydrodynamics, Baltic Sea [1]
   Environmental and Marine Biology [3]
   fish assemblage, fisheries, eutrophication, seasonality, trophic level, morphology, stable isotopes, fish diet [1]
   functional diversity, Biological Trait Analysis, categorical traits, community, zoobenthos, Baltic Sea [1]
   green tides, ulva spp., eutrophication, dynamic ecosystems, sandy beaches, macrotidal, zoobenthos, flatfish, community structure, food web structure, trophic functioning, stable isotopes, δ13C and δ15N, space-time analyses, Brittany. [1]
   grumlighet, eutrofiering, predation, optimal furagering, födoval, stim, fördelning av individer, socialt födosök, offentlig information [1]
   havsförsurning, livscykel, östersjömussla, syrebrist, klimatförändring, pH, mesokosmstudie, naturlig fluktuering [1]
   hällkar, kemotyp, metasamhälle, precisionsprovtagning, växtplankton, spatial skala [1]
   Intertidal zone, Biodiversity, Human exploitation, Invertebrate harvesting, Social-ecological systems, Multidisciplinary, Local livelihood, Sustainability, Ecosystem management, Monitoring, Seagrass, Thalassodendron ciliatum, Western Indian Ocean, Zanzibar, Inhaca Island [1]
   kemisk fosforextraktion, kretslopp av fosfor, kustområden, marina närsalter, miljöförvaltning, sedimentär biogeokemi, syrebrist, vattenkvalitet [1]
   macroalgae, reefs, eutrophication, indicator, management, Baltic Sea [1]