• Finlands svenska litteratur 

      Hedvall, Ruth (kirjoittaja.)
      Skrifter utgivna av Åbo akademikommitté ; 5. (Borgå: Holger Schildts Förlag, 1917, 1917)