• Suhteita: harjoitelmia 

      Haggrén, Maria (Helsingissä: Otava, 1905 (Helsingissä : Helsingin uusi kirjapaino-osakeyhtiö), 1905)