Käsityötilasto

 

Käsityötilasto laadittiin vuosina 1913, 1923 ja 1934. Vuoteen 1909 asti osa käsityöliikkeistä sisältyi teollisuustilastoon. Käsityötilastoon kuuluivat pienet käsityöliikkeet ja pajat kuten erilaiset sepät, nahkurit, suutarit, räätälit, leipurit yms. ammatinharjoittajat, joilla oli vähän palkattua henkilökuntaa.

Käsityötilasto sisältää toimialoittaisia tietoja toimipaikkojen määristä koko maassa, lääneissä, kaupungeissa ja kihlakunnissa. Tilastossa on tietoja omistajien, työntekijöiden ja oppilaiden määrästä ammateittain sekä valmistettujen tuotteiden arvosta.

Tilastoja käsityöliikkeistä ja varsinaiseen teollisuustilastoon kuulumattomasta pienteollisuudesta on myöhemmin julkaistu vuosien 1953 ja 1964 Liikeyrityslaskentojen julkaisuissa, Suomen Virallinen Tilasto XXXV: 1:1 ja 2:1.

Uusimmat viitteet