Sosiaalisia erikoistutkimuksia

 

Suomen virallisen tilaston sarjassa XXXII (Sosiaalisia erikoistutkimuksia) ilmestyi vuosina 1921-1987 tutkimuksia, joiden julkaisijoita olivat Sosiaalihallitus, Sosiaaliministeriö (Sosiaali- ja terveysministeriö) ja Tilastollinen päätoimisto (Tilastokeskus).

Sarjassa julkaistiin mm. elinkustannustutkimuksia vuosilta 1920-21, 1928 ja 1950-51, tulo- ja kulutustutkimuksia vuosilta 1955-56, 1959-60 ja 1976 ja eri työntekijäryhmien työ- ja palkkaus- ja asunto-olotutkimuksia.

Sarjassa julkaistiin myös tutkimuksia ylioppilaista, työläisnuorisosta, vanhuksista, vammaisista, yksinhuoltajista, kotiapulaisista, nuorista perheistä ja lapsista sekä tutkimuksia sosiaalimenoista ja sosiaaliturvasta ja rikollisuudesta.

Merkittäviä sarjassa julkaistuja tutkimuksia oli mm. Urho Rauhalan tutkimukset sosiaalisesta kerrostuneisuudesta, vuosien 1950-1983 itsemurhatutkimus ja 1980-luvun kotityötutkimukset.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää