Yleistilastot

 

Suomen taloudellinen tila -julkaisut ovat yhteenvetoja kuvernöörien viisivuotiskertomuksista, jotka kuvaavat väestöä, maan viljelystoimea, kaupan ja elinkeinojen tilaa sekä yhteiskunnallisia oloja.

Tilastolliset tiedonannot ovat laajahkoja tilastollisia erityisselvityksiä ja tutkimuksia, jotka eivät aiheeltaan tai luonteeltaan sovi muihin aikansa tilastojulkaisusarjoihin. Selvitykset voivat olla kertaluonteisia tai muutaman vuoden väliajoin laadittavia. Sarjan julkaisuissa on käsitelty mm. kulttuuria, ympäristöä, elinolosuhteita ja naisten asemaa.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää