Oppikoulut

 

Ensimmäinen Koulutoimen Ylihallituksen julkaisema ”Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksista ” ilmestyi lukuvuosilta 1870 - 1875. Julkaisuissa on tilastoja oppilaiden ja opettajien määristä sekä valtion että yksityisissä oppikouluissa opetuskielen mukaan. Varhaisimmissa tilastoissa on tietoja myös käytöksen ja edistymisen arvosanoista, opetuskustannuksista ja oppilaiden sosiaalisesta taustasta.

  • 1870 - 1886 Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta (12)
  • 1886 - 1901 Tilastollinen katsaus Suomen alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen (15)
  • 1901 - 1909 Tilastollinen katsaus Suomen alkeisopistojen tilaan ja toimintaan (8)
  • 1909 - 1954 Tilastollinen katsaus Suomen oppikoulujen tilaan ja toimintaan (36)
  • 1954 - 1973 Oppikoulut (19)
Sarja jatkuu nimellä Yleissivistävät Oppilaitokset.

Oppikouluista julkaistiin myös sanallisia kolmi- tai viisivuotiskertomuksia, joista ensimmäinen suomenkielinen ”Alamainen kertomus Suomenmaan alkeis-oppilaitosten tilasta ja toiminnasta” koski lukuvuosia 1884 - 1887. Vuosilta 1870 - 1875 ja 1875 - 1878 löytyy vain ruotsinkielinen ”Underdånig berättelse öfver elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet”. Vuosilta 1878 - 1881 ja 1881 -1884 ei ole tehty julkaisua. Nämä Keisarilliselle Senaatille annetut kertomukset sisältävät yksityiskohtaisia kuvauksia eri alkeisoppilaitoksista, mm. lukusuunnitelmat, tuntijako, kustannukset ja opettajat.

  • 1870 - 1878 Underdånig berättelse öfver elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet (2)
  • 1884 - 1908 Alamainen kertomus Suomenmaan alkeis-oppilaitosten tilasta ja toiminnasta (8)
  • 1908 - 1914 Alamainen kertomus Suomen oppikoulujen tilasta ja toiminnasta (2)
  • 1914 - 1919 Kertomus oppikoulujen tilasta ja toiminnasta (1)

Uusimmat viitteet

Näytä lisää