Kansanopetus

 

Kansakoululaitoksen tilastoja on julkaistu useissa erinimisissä julkaisuissa Koulutoimen ylihallituksen (myöhemmin Kouluhallitus) ja Tilastollisen päätoimiston (myöhemmin Tilastokeskus) toimesta. Ne sisältävät tilastotietoja kouluista, oppilaista ja oppiaineista. Lisäksi niissä on tietoja opettajista ja heidän palkoistaan sekä opettajaseminaareista. Varhaisimmat julkaisut kertovat tietoja myös oppikirjoista, raittiusopetuksesta, määrärahoista, koulumatkojen pituudesta, koulukirjastoista, kansanopistoista ja maamies- ja emäntäkouluista. Perustiedot julkaisuissa ovat kunnittain.

Sanallinen julkaisu ”Alamainen kertomus Suomen kansakoulu-toimen kehittymisestä” ilmestyi vuosilta 1865-1886, 1886-1905, 1905-1910 ja 1910-1915, jonka jälkeen sarja päättyi.

Tilastotietoja sisältävät julkaisut vuosilta:

  • 1871- 1872 Kertomus kansakoulutoimen tilasta Suomessa lukuvuonna (1)
  • 1872- 1873 Tilastollinen katsahdus kansakoulu-toimiin Suomen maassa lukuvuotena (1)
  • 1873- 1877 Tilastollinen osoitus Suomenmaan kansakoululaitoksesta (5)
  • 1877- 1928 Tilastollinen yleiskatsaus Suomen kansakoululaitokseen
  • 1928- 1955 Kansakoululaitos lukuvuonna
  • 1955- 1973 Kansanopetus
Sarja jatkuu nimellä Yleissivistävät oppilaitokset.

Kansakoulutilastojen yhteydessä julkaistiin myös noin viiden vuoden välein Tilastollinen katsaus lastenopetukseen seurakunnissa. Ensimmäinen katsaus koski vuotta 1877 ja viimeinen vuotta 1906.

Vuonna 1898 julkaistiin erillisjulkaisu Viidenvuodenkertomus, joka sisältää tietoja kansakoulujen rakennuksista ja muusta omaisuudesta sekä kansakouluopettajiston palkkaussuhteista lukuvuotena 1895-1896.

SVT-sarjan ulkopuolelta:

”Vähä tilastoa kansakoulu-olojen valaisemiseksi” (1877 koonnut A.Br), jossa on tietoja kansakouluista ja niiden oppilasmääristä lukuvuodelta 1875-76.

”Tilasto maaseudun kierto- ja pientenlasten kouluista” (Liite Alkuopetuskomitean mietintöön, 1907). Tilastossa on kunnittaisia ja seurakunnittaisia tietoja koulujen ja oppilaiden lukumääristä lukuvuodelta 1904-1905. Julkaisussa myös opetushuoneiden tilavuutta kuvaavia lukuja (”Lastenkoulujen opetushuoneiden tilavuus- ja ilmavuussuhteita valaiseva taulu”).

Uusimmat viitteet

Näytä lisää