Luokitukset muodostuvat nimikkeistä eli luokkien nimistä, niille annetuista koodeista eli numero- tai kirjaintunnuksista sekä luokkien kuvauksista eli määritelmistä.

Tilastokäsitteistä ja -luokitusten yhtenäistämisestä sekä uusien tilastojen ja vanhojen tilastojen muutosten yksityiskohdista julkaistiin käsikirjoja, jotka sisälsivät säännöksiä standardiluokituksesta.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää