Luokitukset muodostuvat nimikkeistä eli luokkien nimistä, niille annetuista koodeista eli numero- tai kirjaintunnuksista sekä luokkien kuvauksista eli määritelmistä. Luokitukset on jaettu neljään ryhmään:

  • alueluokitukset (esim. kunta- ja maakuntajako),
  • henkilöluokitukset (esim. ammatti- ja koulutusluokitus),
  • talousluokitukset (esim. toimiala- ja sektoriluokitus),
  • muut luokitukset (esim. maankäyttö- ja rakennusluokitus).

Tilastokäsitteistä ja -luokitusten yhtenäistämisestä sekä uusien tilastojen ja vanhojen tilastojen muutosten yksityiskohdista julkaistiin käsikirjoja, jotka sisälsivät säännöksiä standardiluokituksesta.

Uusimmat viitteet