Julkaisuluettelot, bibliografiat

 

Tilastojulkaisut on laaja ja monisisältöinen lähdeaineisto. Tilastojulkaisuihin luetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjoissa ilmestyneet julkaisut ja näitä täydentävät Tilastokeskuksen julkaisemat Suomen tilastollinen vuosikirja, kuukausijulkaisu Tilastokatsauksia, Tilastollisia tiedonantoja -sarja, sekä Tutkimuksia ja Käsikirjoja -sarjat.

Sarja "Suomen virallinen tilasto" sisälsi aluksi vain vuonna 1865 perustetun tilastoviraston laatimia tilastoja. Vuonna 1885 senaatti päätti Tilastollisen päätoimiston esityksestä, että eräiden viranomaisten kertomukset ja muidenkin virastojen tärkeät tilastot julkaistaan samassa sarjassa. Sarjan nimenä oli "Suomenmaan virallinen tilasto" (Bidrag till Finlands officiela statistik). Nimi muuttui myöhemmin muotoon Suomen virallinen tilasto (Finlands officiella statistik).

Uusimmat viitteet