Käsikirjat, luokitukset, oppaat

 

Tässä osuudessa on tilastointiin liittyvää tausta-aineistoa.

Julkaisuluettelot ja bibliografiat sisältävät tietoja Suomen virallisen tilaston (SVT) -sarjoissa ilmestyneistä julkaisuista ja näitä täydentävistä Tilastokeskuksen julkaisemista sarjoista. Ensimmäinen bibliografia kattaa vuodet 1856–1979 ja viimeinen 2000–2001. Tilastokeskuksen tuotannon lisäksi mukana ovat myös muiden valtion viranomaisten tilastot, jotka ovat ilmestyneet Suomen virallisen tilaston sarjoissa.

Tilastokeskus ylläpitää ja julkaisee kansallisia luokitussuosituksia. Niistä useimmat perustuvat EU-direktiiveillä vahvistettuihin kansainvälisiin standardeihin. Luokitussuosituksia käyttämällä edistetään eri aikoina ja eri alueilta tuotettujen tilastotietojen vertailtavuutta.

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

Näytä lisää