Hoitotiede

 

ISSN 0786-5686
Julkaisija: Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.
Lehden kotisivu: http://www.uef.fi/fi/htts/hoitotiede-lehti

Hoitotiede-lehden tarkoituksena on välittää tietoa hoitotieteestä ja sen tutkimustuloksista sekä toimia tieteellisenä keskustelufoorumina. Lehti julkaisee hoitamiseen ja sen perusteisiin, alan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä hoitotieteen alueeseen liittyviä erilaisia katsauksia. - Artiklar och översikter också på svenska.

Hoitotiede tulee saataville Elektrassa vuosikerrasta 2012 alkaen. Lehti ilmestyy Elektrassa vuoden viiveellä. Artikkelien käyttö on rajattu Elektran käyttöoikeuden hankkineisiin organisaatioihin. Elektrassa julkaistut vuosikerrat ja numerot:

32 (2020): 1 | 2 | 3 | 4
31 (2019): 1 | 2 | 3 | 4
30 (2018): 1 | 2 | 3 | 4
29 (2017): 1 | 2 | 3 | 4
28 (2016): 1 | 2 | 3 | 4
27 (2015): 1 | 2 | 3 | 4
26 (2014): 1 | 2 | 3 | 4
25 (2013): 1 | 2 | 3 | 4
24 (2012): 1 | 2 | 3 | 4

Uusimmat viitteet

Näytä lisää