Muuttoliike

 

Siirtolaisuustilasto sisältää tilastotietoja ulkomailla työskentelyä varten passin ottaneista henkilöistä, jotka matkustivat lähinnä Yhdysvaltoihin tai Kanadaan. Varhaisimmat tiedot ovat vuodelta 1883, tarkempi tilastointi aloitettiin vuonna 1900. Tilasto sisältää tietoja siirtolaisten määrästä, sukupuolesta, iästä, siviilisäädystä, ammatista ja kotikunnasta sekä heidän kotiin jättämien perheenjäsenten määrästä.

Viimeinen erillinen siirtolaisuustilaston julkaisu sisältää tietoja vuosilta 1938-45. Sen jälkeen on siirtolaisuustilaston taulukoita julkaistu Suomen tilastollisessa vuosikirjassa ja vuodesta 1980 lähtien myös Väestö -julkaisun I -osassa ja Väestö -sarjan ”Väestön…

Lisäksi on vuodesta 1970 lähtien julkaistu tietoja Pohjoismaisesta muuttoliikkeestä väestönmuutosten yhteydessä sekä tilastotiedotus VÄ -sarjassa.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää