Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "061"

  • Lotsen och hans hustru: en historie 

   Aina
   Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 10. häftet. ([Helsingfors]: [Svenska folkskolans vänner], 1885 (Helsingfors : Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri)Svenska folkskolans vänner. (Berättelse afgifven af direktionen för föreningen "Svenska folkskolans vänner" till föreningens årsmöte ...), 1885)
  • På landsbygden af Parus Ater 

   Parus Ater
   Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 11. häftet. ([Helsingfors]: [Svenska folkskolans vänner], 1885 (Helsingfors : Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri)Svenska folkskolans vänner. (Berättelse afgifven af direktionen för föreningen "Svenska folkskolans vänner" till föreningens årsmöte ...), 1885)