Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Parus Ater"

  • Bylåtar och strängaspel 

   Parus Ater (1911)
  • En byhistorie: teckning ur folklifwet af Parus Ater 

   Parus Ater
   Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 3. häftet. ([Helsingfors]: [Svenska folkskolans vänner], 1883 (Helsingfors : Tidnings- och tryckeri-aktiebol:s tryckeri), 1883)
  • På landsbygden af Parus Ater 

   Parus Ater
   Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 11. häftet. ([Helsingfors]: [Svenska folkskolans vänner], 1885 (Helsingfors : Tidnings- och tryckeri-aktiebolagets tryckeri)Svenska folkskolans vänner. (Berättelse afgifven af direktionen för föreningen "Svenska folkskolans vänner" till föreningens årsmöte ...), 1885)