Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ingerslev, A"

    • Herodes den Store af A. Ingerslev 

      Ingerslev, A
      Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner ; 8. häftet. ([Helsingfors]: [Svenska folkskolans vänner], 1884 (Helsingfors : Tidnings- och tryckeriaktiebolagets tryckeri), 1884)