• Sex små berättelser af Aina och Eva 

      Aina; Eva
      Skönlitteratur utgifven från G. W. Edlunds förlagsexpedition ; 2. (Helsingfors: G. W. Edlund, 1880 (Helsingfors : Frenckell), 1880)