• Res i Svensk-Finland 

      Tidningen Vår Tids Turistpropaganda (Tidningen Vår Tids Turistpropaganda, )