• Ruotsi 

      Svenska Trafikförbundet (Svenska Trafikförbundet, 1927)