• Jakobstad 

      Sund, Viktor (Svenska Folkskolans Vänner, 1937)