• Österbotten 

   Syd-Österbottens Turistförening (Syd-Österbottens Turistförening, )
  • Österbotten 

   Syd-Österbottens Turistförening (Syd-Österbottens Turistförening, )
  • Üle sinise lahe - Soome 

   Suomen Höyrylaiva Oy (Suomen Höyrylaiva Oy, )