• "Sinä olet se mies!" 

      Wiipurin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys (Wiipurin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, 1901)