• Peugeot 

      T:mi Kustaa Sihvo (T:mi Kustaa Sihvo, 1939)