• Troms og Finnmark 

      Landslaget for Reiselivet i Norge (Landslaget for Reiselivet i Norge, 1936)