• Det 700-åriga Åbo 

      Åbo Stads 700-års-Jubileumskomite (Åbo Stads 700-års-Jubileumskomite, 1929)