Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "saaliit"

  • Ammatti- ja vapaa-ajankalastus Kyrönjoella vuonna 2009 

   Tolonen, Mika; Keskinen, Tapio
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 4/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kyrönjoen yläosan vesistötöiden vaikutusta joen ja suiston kalatalouteen selvitettiin vuoden 2009 vapaa-ajan- ja ammattikalastustiedusteluilla. Vapaa-ajankalastusta tiedusteltiin erikseen joki- ja suistoalueella satunnaisilta ...
  • Täplärapua ja vaellussiikaa Taasianjokeen – Uudenmaan ympäristökeskuksen istutukset 1997 - 2004 

   Lempinen, Pasi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 09/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Vuosina 1990 - 1997 Uudenmaan ympäristökeskus toteutti Ruotsinpyhtään ja Lapinjärvien kunnissa Taasianjoen vesistötyön. Hankkeen tarkoituksena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahd ...