Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "Natura 2000"

  • Kokkolan saariston hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Höglund, Jaana
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 2/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Kokkolan kaupungin edustalla sijaitseva saaristoalue kuuluu Natura 2000 verkostoon ja osittain valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Kokkolan saariston keskeisimmät luontoarvot muodostuvat maankohoamisrannikon saariston ...
  • Pirilänkosken Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Aalto, Tapio; Perkonoja, Marjo; Lievonen, Tommi
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja : Varsinais-Suomi 14/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Pirilänkosken Natura-alue (FI0200045) sijaitsee Satakunnassa Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan alueella Harjavallan keskustan välittömässä läheisyydessä. Se muodostuu Kokemäenjoessa sijaitsevan Harjavallan voimalaitoksen ...
  • Saarioisjärven hoito- ja käyttösuunnitelma: Vanajaveden lintualueet, Natura 2000 -alue 

   Pitkänen, Marja-Liisa
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 7/2010 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2010)
   Valkeakoskella sijaitseva Saarioisjärvi on osa Natura 2000 ‑verkostoon kuuluvaa Vanajaveden lintualueita. Saarioisjärvi on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokas lintujärvi, jolla on merkitystä erityisesti lintujen ...
  • Skötsel- och användningsplan för Karleby skärgård 

   Höglund, Jaana
   Publikationer 2010-2011 : Södra Österbotten 2sv/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Skärgårdsområdet utanför staden Karleby hör till Natura 2000 nätverket och delvis även till det nationella strandskyddsprogrammet. De viktigaste naturvärdena i Karleby skärgård utgörs av naturtyper och arter i skärgård vid ...
  • Suonenjoen Lintharjun Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Grönlund, Anne; Julkunen, Jari; Knuutinen, Jorma; Tossavainen, Ari
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 20/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 30.10.2012)
   Lintharju kuuluu Euroopan Unionin Natura 2000 – verkoston kohteeseen Lintharju-Kirjosuo sekä Vakkarsuo. Natura-alue on luontodirektiivin mukainen SCI-alue (yhteisön tärkeinä pitämät alueet) ja sen kokonaispinta-ala on 1035 ...
  • Tykölänjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Pitkänen, Marja-Liisa
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 8/2011 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2011)
   Pälkäneellä ja Valkeakoskella sijaitseva Tykölänjärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Tykölänjärvi on arvokas lintuvesialue sekä tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue. Järven kasvisto on myös edustava. ...
  • Vanhakosken Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Aalto, Tapio
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 1/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2011)
   Satakunnassa Huittisten kaupungissa sijaitseva Vanhakosken alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon alueella esiintyvien luontotyyppien perusteella eli ns. SCI-alueena. Vanhakosken Natura-alueen (FI0200049) pinta-ala on 101 ha. ...