Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "Kainuu"

  • Kompostipiireissä opittua : Eloperäiset jätteet kiertoon -hanke 

   Turunen, Tatu; Salo, Tapio; Virkkunen, Elina; Nikkari, Saara; Heikkinen, Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Kainuu 1/2011 (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2011)
   Kompostien käyttöä on kokeiltu ja tutkittu Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeessa. Komposteja on hyödynnetty laskettelurinteen ja kaivosteollisuuden sivukiven läjitysalueen maisemoinnissa, pihanurmen ...
  • Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 

   Jaako, Mikko; Hentilä, Hanna
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-pohjanmaa 4/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta runsaimmat ja laadukkaimmat pohjavesivarat sijaitsevat pääosin sora- ja hiekkamuodostumissa. Samoille alueille on usein keskittynyt myös paljon ihmistoimintaa. Pohjavesialueilla voikin ...
  • Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 

   Kummala-Mustonen, Merja
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 5/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Oulun läänin viimeisenä toimintavuonna alueen kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen toimintaa ja taloutta vuonna 2009 käsittelevässä tilastojulkaisussa ovat mukana kaikki läänin kahden maakunnan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ...
  • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2011-2014 

   Kiiskilä, Kati; Airaksinen, Noora; Tikkanen, Marko; Pöllänen, Laura; Jarkko, Eerik
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 2/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyön visiona on tavoitella vastuullisten liikkujien maakuntaa. Puitteet turvalliselle liikkumiselle eri kulkutavoilla luodaan maankäytön suunnittelulla ja tien- ja kadunpidolla. ...