Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "Etelä-Savo"

  • Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2011 

   Tarvainen, Hanna; Pylkkönen, Anne; Aro, Marja; Toijonen, Merja; Aholainen, Markku
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 4/2011 (Etelä-Savon ELY-keskus, 09 / 2011)
   Etelä-Savon aluetalouskatsaus esittelee maakunnan tilaa ja viimeaikaista kehitystä. Katsaus on yksi työkaluista maakunnan kehityksen seurannassa ja tulevaisuuden ennakoinnissa. Vuosittain laadittavan katsauksen teossa on ...
  • Etelä-Savon materiaalitase 

   Loponen, Kaisa; Mäenpää, Ilmo
   Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 1/2011 (Etelä-Savon ELY-keskus, 21.01.2011)
   Raportissa on arvioitu Etelä-Savon talouden materiaalivirrat. Arviointimenetelmän pohjana on Etelä-Savon aluetalouden tuotantorakenteen ja tuotevirtojen rahamääräinen arviointi panos-tuotosmenetelmällä. Etelä-Savon omasta ...
  • Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Kotanen, Juho; Manninen, Pertti
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 2/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelmassa on tarkasteltu muun muassa vesien nykytilaa, vesistöjä muuttavia ja kuormittavia tekijöitä, vesien tilatavoitteita sekä tällä hetkellä käytössä olevia vesiensuojelukeinoja. ...
  • Etelä-Savon pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Petäjä-Ronkainen, Anne; Haajanen, Kirsi; Panula-Ontto-Suuronen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 3/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pohjavesienhoidon toimenpideohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Tämän toimenpideohjelman tavoitteena on esittää ne ...
  • Juvan ja Rantasalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 5/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Suunnitelmassa laadittiin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat Juvan ja Rantasalmen kuntien alueille. Suunnitelman tavoitteena oli selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet, suunnitella toimenpiteet ja laatia ...
  • Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma : Rantasalmen Haapaselän eteläiset ranta-alueet 

   Huovinen, Hanna
   Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 2/2011 (Etelä-Savon ELY-keskus, 03 / 2011)
   Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnittelussa eli LUMO-yleissuunnittelussa on tavoitteena maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä luonnon ja vesistöjen tilan parantaminen. ...
  • Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 13/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ...
  • Varkaus - Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 6/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Varkaus-Pieksämäki-seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueelle. Suunnitelmassa on määritetty yhteiset seudulliset ...