Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ruonakoski, Annamari"

  • 8/2010 Kantatien 51 Kirkkonummi-Kivenlahti vaikutusselvitys 

   Helaakoski, Reijo; Seila, Mikko; Ruonakoski, Annamari
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2010 : Uusimaa 8/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Tässä työssä on arvioitu moottoritieksi rakenteilla olevan kantatie 51 Kirkkonummi-Kivenlahti-tieosuuden vaikutuksia liikenteeseen sekä alueen kehitykseen. Työssä käytetyt aineistot koostuvat yleisesti saatavilla olevista ...
  • E18 Koskenkylä–Vaalimaa-moottoritien vaikutukset elinkeino- ja yritystoimintaan sekä maankäyttöön : Ennen-vaiheen vaikutusselvitys 

   Helaakoski, Reijo; Seila, Mikko; Ruonakoski, Annamari
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 3/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 06 / 2011)
   Tässä työssä arvioitiin Koskenkylä–Vaalimaa-moottoritien vaikutuksia ja sidosryhmien odotuksia ennen kaikkea elinkeino- ja yritystoimintaan, maankäyttöön sekä tarkastelualueen kuntien kehitykseen. Pääpaino oli pysyvien ja ...