Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Reihe, Hanna"

  • Från plåtpolis till livräddare : Behovsanalys för automatisk trafiksäkerhetskontroll 2011 – 2015 

   Klang, Jaakko; Reihe, Hanna; Nyberg, Johanna; Svenns, Terhi
   Närings-, trafi k- och miljöcentralens i Egentliga Finland publikationer : 8sv/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   I det här arbetet utformades en utvecklings- och investeringsplan för automatisk trafiksäkerhetsövervakning för åren 2011-2015 för landsvägsnätet i Egentliga Finland och Satakunta. Planen innehåller analys av den nuvarande ...
  • Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Reihe, Hanna; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 6/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2010)
   Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Imatran kaupungin, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty kuntien liikennetur ...
  • Lopentien (mt 132) pienet liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet Röykän taajamassa : Toimenpidesuunnitelma 

   Reihe, Hanna; Svenns, Terhi
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 13/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2011)
   Työn tavoitteena oli Nurmijärven Röykkään Lopentielle (mt 132) sijoittuvan kevyen liikenteen alikulkutarpeen tutkiminen. Suunnitelmassa on päädytty esittämään vaihtoehtoisia ja korvaavia ratkaisuja kevyen liikenteen ...
  • Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 

   Reihe, Hanna; Kinnunen, Teemu; Svens, Terhi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 18/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden nykytilaa kunnassa sekä kartoitettu liikenneturvallis ...