Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Rantala, Annika"

  • Forssan seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 

   Lehto, Aino; Wallin, Johanna; Leppänen, Paula; Lintusaari, Maiju; Airaksinen, Simo; Rantala, Annika
   Julkaisut 2010-2011 : 21/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Forssan seudun joukkoliikenteen palvelutaso – selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Haminan Satamatien jälkiarviointi 

   Kärkinen, Timo; Rantala, Annika; Hulkkonen, Markku
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 4/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 08 / 2010)
   Satamantie (mt 372) sijaitsee Haminan keskustan lounaispuolella ja se kytkee Haminan sataman valtatiehen 7 (E18) Poitsilan eritasoliittymässä. Tie avattiin liikenteelle syksyllä 2007. Tässä työssä selvitettiin millaisia ...
  • Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Lehto, Aino; Rantala, Annika; Airaksinen, Simo; Lintusaari, Maiju; Leppänen, Paula; Wallin, Johanna
   Julkaisut 2010-2011 : 22/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 

   Airaksinen, Simo; Rantala, Annika; Anttila, Tero; Wallin, Johanna; Leppänen, Paula; Lintusaari, Maiju; Lehto, Aino
   Julkaisut 2011-2012 : 25/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...