Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Paajanen, Mikko"

  • Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma, Tornio 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 4/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnittelu on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama valtakunnallinen hankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on auttaa maaseudun ihmisiä edistämään vesiensuojelua sekä arvostamaan, ...
  • Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 3/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Utsjoella Nuorgamin kylässä, Pulmankijärven itärannalla sijaitseva lehto- ja perinnebiotooppialue. Liittyy kiinteästi Sarjan asuinpaikkaan kenttineen. Lehtoalueella on ollut Sarjan yläkentäksi kutsuttu niittyalue, jonka ...
  • Vetsijokisuun saarten hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 2/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Vetsijoen suisto sijaitsee Utsjoella Vetsikon kylän pohjoispuolella. Alueella on useita pieni tulvauomia ja niiden välissä reheväkasvuisia saaria. Suistosaaria on aikoinaan käytetty niittoniittyinä, mutta ne ovat käytön ...