Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Mäntykoski, Antti"

  • Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 

   Joensuu, Ilona; Mäntykoski, Antti; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Nylander, Esko; Eeva, Teräsvuori
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 1/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Vesienhoidon toimenpideohjelmalla pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pinta- ja pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Toimenpideohjelmassa on esitetty tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvarden i Nyland 

   Joensuu, Ilona; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Mäntykoski, Antti; Nylander, Esko; Teräsvuori, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Nyland 2/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Syftet med åtgärdsprogrammet för vattenvården är att nå EU:s mål att yt- och grundvattnen ska ha god status före 2015. I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder som behövs för att nå målstatusen, kostnaderna för dem samt ...