Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Höytämö, Jukka"

  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle vuosille 2010-2015 

   Niittyniemi, Visa; Törrönen, Jouni; Ihaksi, Taina; Höytämö, Jukka; Ojanen, Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 2/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on kaikkien pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Myös pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila tulee turvata eikä pinta- ja pohjavesien laatu saa nykyisestään ...
  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille 2010-2015 

   Niittyniemi, Visa; Kauppi, Marja; Ihaksi, Taina; Höytämö, Jukka; Ojanen, Pekka
   Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Kaakkois-Suomi 1/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on kaikkien pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Myös pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila tulee turvata eikä pinta- ja pohjavesien laatu saa nykyises¬tään ...