• Kokemäenjoen suiston kehitys, maaperämuodostumat ja niiden kemialliset piirteet 

      Cripps, Catherine; Peltonen, Janita; Räsänen, Matti; Huhta, Pekka; Niinikoski, Janne
      Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 13/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
      Suurelta osin Natura-alueeseen kuuluvan Kokemäenjoen suistoalueen kuivan maan ja suiston edustan vesialueen erityyppisten maaperäkerrostumien kerrosjärjestys ja alueellinen jakautuminen selvitettiin pintamaaperän kartoituksella, ...