• Malax ås vattendragsarbeten : Kontrollundersökningarna åren 1997-2008 

      Sivil, Mika; Tolonen, Mika; Salmelin, Johanna; Majuri, Pekka; Alaja, Heikki
      Publikationer 2010-2011 : Södra Österbotten 2sv/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
      I Malax å (F 500 km2, MQ 4,0 m3/s) utfördes översvämningsskyddsarbeten åren 1999–2003. Arbetet omfattade rensning av ån, byggande av grunddammar och muddring av båtfarleder i havsområdet utanför ån. Avsikten med arbetet ...