• Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys 

      Sillanpää, Keimo; Ålander, Tommi; Mähönen, Harri
      Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 1/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
      Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (TE-keskus) itse toteuttaman ESR-hankkeen ”Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE)” tavoitteena on ELY-keskuksen, TE-toimistojen sekä seudullisten kehittämis- ja ...