Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa

  • Kaupan kasvuvisio 2020 

   Mitronen, Lasse; Rintamäki, Timo; Toivonen, Mirka; Talonen, Harri (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2011)
   Tämän esiselvityksen tilaajana on Pirkanmaan Ennakointipalvelu (Pirkanmaan ELY-keskuksen ennakointityön kehityshanke). Esiselvityksen johtoryhmässä toimivat seutujohtaja Päivi Nurminen (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä), ...
  • Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla 

   Karinen, Risto; Korhonen, Nita (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2011)
   Maahanmuuttajien määrä Pirkanmaalla on edelleen melko pieni, mutta eräillä aloilla ulkomailta Suomeen muuttaneiden työntekijöiden panos on jo pitkään ollut merkittävä, ja merkitys kasvaa useilla aloilla nopeasti. Maahanmuuttajat ...
  • Museoteiden ja -siltojen opasteet 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura (2011)
   Museoteiden ja -siltojen opastuksen uusiminen on ajankohtaista, kun säädösperusta on muuttunut. Vuonna 2007 tieliikenneasetukseen tuli uusia liikennemerkkejä ja opastusmerkeissä otettiin käyttöön ruskea väri. Museotiet ja ...
  • Laukaan liikenneturvallisuus- toimenpidesuunnitelma 


   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 9/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Laukaan liikenneturvallisuustoimenpidesuunnitelma on tehty Laukaan kunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneturvan Jyväskylän toimiston yhteistyönä. Suunnitelman tavoitteena on kartoittaa liikenneympäristön ongelmakohteet, ...
  • Kunnostusten vaikutus vuollejokisimpukan elinympäristöön Koskenkylänjoella : Vuoden 2009 sukellustutkimukset sekä yhteenveto vuosien 2007–2009 tuloksista 

   Ilmarinen, Karoliina; Oulasvirta, Panu
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 25/2010 : 25/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Vuollejokisimpukka (Unio crassus) on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivillä (92/43/ETY) ja kansallisella luonnonsuojelulailla (1996/1096). Itä-Uudellamaalla sijaitsevan Koskenkylänjoen kunnostuksiin liittyen ...
  • Liikunta- ja elämyspalveluala Uudellamaalla - ennakointityö 

   Kosonen, Hanna
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 24/2010 : 24/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Liikunta- ja elämyspalvelualan ennakointityö ennakoi alan yritysten tulevaisuutta ja toimintaedellytysten sekä -ympäristön muutoksia Uudellamaalla. Liikunta-ala on moniulotteinen ja hajanainen. Ennakointityö koskee laajaa ...
  • Kalljärven kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : 7/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Uudenmaan ympäristökeskus teki yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa Kalljärven perustilan selvityksen vuonna 2007. Projektia jatkettiin vuonna 2009 tekemällä kuormitusselvitys sekä siihen ja perustilan selvitykseen ...
  • Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 20/2010 : 20/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyivät vuoden 2009 alusta Raaseporin kaupungiksi. Karjaan kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöprojektina on tehty kunnostussuunnitelmat Kaskimaalle ja Kolijärvelle. Vuonna ...
  • Tevallako tulevaisuuteen : Selvitys muoti- ja designalan hyödyntämättömistä voimavaroista ja potentiaalista 

   Lille, Kirsi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2010 : 17/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   TEVALLAKO TULEVAISUUTEEN –selvitys kartoittaa muoti- ja designalan pienten yritysten tulevaisuuden tarpeita sekä toimialan kehittämistä Uudellamaalla, missä suurin osa alan yrityksistä tätä nykyä sijaitsee. Suomessa ...
  • Russia, China, India Foresight for Small and Medium size Enterprises in Uusimaa : Changes forecast in the Russian, Chinese and Indian operating environments from the viewpoint of small and middle-sized enterprises in Uusimaa 

   Pöysti, J. et al
   Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Uusimaa, Publications 22/2010 : 22/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2010)
   The report describes those factors of the future that are related to the growth and needs of Russia, China, and India and that may provide significant internationalisation potential for Uusimaa companies. The report examines ...
  • Etelä-Suomen läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 

   Seppänen, Antti; Kontiainen, Kristiina; Kursu, Marjaterttu; Valtanen, Raija
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2010 : 16/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   Etelä-Suomen läänin viimeisenä toimintavuonna alueen kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen toimintaa ja taloutta vuodelta 2009 käsittelevässä tilastojulkaisussa ovat mukana kaikki läänin 71 kirjastolaitosta. Julkaisun ...
  • Taasianjoen tila vesistötyön jälkeen : Tutkimukset 1999-2008 

   Laaksonen, Rami
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 10/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Itä-Uudellamaalla sijaitsevaa Taasianjokea kunnostettiin vuosina 1990–1997. Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muuta merkitystä. ...
  • Täplärapua ja vaellussiikaa Taasianjokeen – Uudenmaan ympäristökeskuksen istutukset 1997 - 2004 

   Lempinen, Pasi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 09/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Vuosina 1990 - 1997 Uudenmaan ympäristökeskus toteutti Ruotsinpyhtään ja Lapinjärvien kunnissa Taasianjoen vesistötyön. Hankkeen tarkoituksena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahd ...
  • Karkkilan Pyhäjärven hapetus-/ilmastussuunnitelma : Karkkilan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Karkkilan kaupungin taajamassa sijaitsevassa Pyhäjärvessä esiintyy kesäaikaisia happikatoja. Järvelle tehtiin vuonna 2009 kunnostussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karkkilan kaupungin yhteistyöprojektina. ...
  • Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella 

   Vuorinen, Esko
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 13/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Yleissuunnitelman tavoitteena on innostaa viljelijöitä vesiensuojelua edistävien kosteikkojen perustamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Toimenpiteiden toteuttaminen on vapaaehtoista, eikä suunnitelma velvoita ...
  • Maantien 1131 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Haapajärvi–Veikkola : Toimenpideselvitys, Kirkkonummi 

   Eskelinen, Tommi; Roselius, Erica; Klinga, Taina
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 14/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Maantie 1131 (Lapinkyläntie) toimii Veikkolan, Haapajärven ja Lapinkylän välisenä yhteytenä. Selvitysalueella ei ole kevyen liikenteen väyliä. Lehtikuusentien liittymästä pohjoiseen Turuntielle (mt 110) kulkee nykyinen ...
  • Maantien 1456 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Vähänummi–Kellokoski : Toimenpideselvitys, Tuusula ja Järvenpää 

   Eskelinen, Tommi; Roselius, Erica; Klinga, Taina
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 15/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Maantie 1456 (Pohjoisväylä) toimii Hirvihaaran, Kellokosken ja Järvenpään keskustan välisenä yhteytenä. Selvitysalueella ei ole kevyen liikenteen väyliä. Selvitysalueen pohjoisosassa, Rajalinnantien ja Vanhan valtatien ...
  • Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 

   Reihe, Hanna; Kinnunen, Teemu; Svens, Terhi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 18/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden nykytilaa kunnassa sekä kartoitettu liikenneturvallis ...
  • Espoon Bodominjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 26/2010 : 26/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Espoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma aloitettiin 21 järven perustilan selvityksellä vuonna 2008. Vuonna 2009 jatkettiin kuntakohtaista järvikunnostusohjelmaa arvioimalla samojen 21 järven kunnostustarvetta. Espoon ...
  • Loviisan Valkolammen ruoppaus- ja vesikasvienpoistosuunnitelma : Loviisan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Ann-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 12/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2010)
   Loviisan kaupunki tuli mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämään järvien kuntakohtaiseen kunnostusohjelmaan vuonna 2007. Kohteeksi valittiin Loviisan Valkon taajamassa sijaitseva Valkolampi. Valkolammelle tehtiin ...