Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen 

   Hyvönen, Eeva-Maija
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 9/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) on valtakunnallinen monivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke. POSKI-projektin tavoitteena on turvata laadukkaiden kiviainesten sekä hyvälaatuisen pohjaveden ...
  • Laadullinen tutkimus ulkomaalaisen työvoiman hankinnasta itäsuomalaisten työnantajien näkökulmasta 

   Virtanen, Petri; Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Terävä, Eeva; Mäkinen, Liisa; Ruuth, Mari; Kinnunen, Katri
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 4/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa työperusteisen maahanmuuton nykytilaa ja tarpeita erityisesti Itä-Suomen alueella. Tutkimuksen tavoitteena on viime kädessä osaltaan edistää Itä-Suomen vetovoimaisuutta ...
  • Varkaus - Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 6/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Varkaus-Pieksämäki-seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueelle. Suunnitelmassa on määritetty yhteiset seudulliset ...
  • Juvan ja Rantasalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 5/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Suunnitelmassa laadittiin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat Juvan ja Rantasalmen kuntien alueille. Suunnitelman tavoitteena oli selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet, suunnitella toimenpiteet ja laatia ...
  • Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 13/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ...
  • Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma : Jalasjärvi ja Kauhajoki 

   Kullas, Johanna; Koivisto, Anna-Maria
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 1/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Maaseudun perinteinen maisema ja luonto ovat muotoutuneet vuosisatojen aikana erilaisten maankäyttötapojen tuloksena. Perinteiset maankäyttömuodot, kuten laidunnus ja niitto, ovat luoneet näille alueille tunnusomaisen ...
  • Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 : Toimintatilastot 

   Rusi, Pirkko; Hiltunen, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 10/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Julkaisu sisältää yleisten kirjastojen kuntakohtaisia tilastoja vuodelta 2009. Toimintaa kuvaavia tilastoja on esitetty myös maakunnittain, läänialuejaolla ja koko Suomen lukuina sekä verrattu tilannetta aikaisempiin ...
  • Kalljärven kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : 7/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Uudenmaan ympäristökeskus teki yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa Kalljärven perustilan selvityksen vuonna 2007. Projektia jatkettiin vuonna 2009 tekemällä kuormitusselvitys sekä siihen ja perustilan selvitykseen ...
  • Keski-Suomen maahanmuutto-poliittinen ohjelma 

   Iikkanen, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 2/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa on tehty Keski-Suomen työ- ja elinkeinokeskuksen (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen), Keski-Suomen liiton, Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimiston, Keski-Suomen kuntien, ...
  • Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Kangasniemi, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...
  • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille : Esiselvitys 


   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 8/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tämä esiselvitys on tehty Varsinais-Suomen ELYn aloitteesta. Sen taustalla on tavoite toteuttaa uusia kustannustehokkaita ratkaisuja maanteiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä tällaisena keinona nähdään ...
  • Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla 

   Andolin, Mikael; Karjalainen, Emmi; Ruokonen, Jenni
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 3/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2010)
   Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla -raportti on Pirkanmaan ennakointipalvelun laatima selvitys toimialojen ja työllisyyden kehitysnäkymistä. Raportti on suunnattu työvoimakoulutuksen suunnittelun tueksi ...
  • Pirkanmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010 

   Voltti, Ville; Lautala, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 6/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2010)
   Tämän työn tavoitteena oli päivittää Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen maanteiden kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen tarpeet sekä menettely, jolla nämä hanketarpeet asetetaan keskinäiseen kiireellisyysjärjestykseen ...
  • Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 

   Ihanamäki, Satu
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 5/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Lapin yleisissä kirjastoissa tilastoitiin asiakaskäyntejä lähes 1,9 miljoonaa vuonna 2009. Käyntejä kertyi 10,19 asukasta kohden, mikä on lähes neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkokäyntejä kirjastojen ...
  • Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä : Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin 

   Kurkela, Anna
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 6/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä, Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin on koosteraportti tulvista ja tulviin varautumisesta Kemi- ja Ounasjoen vesistöissä Rovaniemen ja Kittilän alueilla. Raportti on tehty ...
  • Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma, Tornio 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 4/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnittelu on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama valtakunnallinen hankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on auttaa maaseudun ihmisiä edistämään vesiensuojelua sekä arvostamaan, ...
  • Koivujärven valuma-alueen kunnostushanke : Asukaskyselyn loppuraportti 

   Perälä, Saara
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 4/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Koivujärven valuma-alueen kunnostushankkeen kohdealueeseen kuuluvat Laukaan ja Toivakan kunnissa sijaitsevat Koivujärvi, Vääräjärvi, Ruuhijärvi, Keskinen sekä Leppäveden Metsolahti. Järvet ovat altistuneet Laukaan Koivusuon ...
  • Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 

   Viitaniemi, Katja
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 3/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 käsittelee maakunnan vesihuollon kehittämistavoitteita, kehittämistarpeita sekä tarvittavia toimenpiteitä. Suunnitelmassa käydään ...
  • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma : Pirkkalankylä–Sionkylä 

   Lepänjuuri, Marjaana
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 6/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...