Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä : Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin 

   Kurkela, Anna
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 6/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä, Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin on koosteraportti tulvista ja tulviin varautumisesta Kemi- ja Ounasjoen vesistöissä Rovaniemen ja Kittilän alueilla. Raportti on tehty ...
  • Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma : Forssan seutu 

   Niemelä, Timo
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2010 (Hämeen ELY-keskus, 2010)
   Monivaikutteisten kosteikkojen tiedetään parantavan sekä maatalouden vesiensuojelua että lisäävän maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot luovat monimuotoisina ympäristöinä maatalousalueille myös maisemallista ...
  • Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 

   Keränen, Heikki; Rontti, Sami (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 2/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Työperäisen maahanmuuton edistäminen ESR-hanke on vetänyt strategiaprosessia, jonka pohjalta on laadittu Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia. Taustaksi strategialle on koottu tietoa ...
  • Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 

   Kummala-Mustonen, Merja
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 5/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Oulun läänin viimeisenä toimintavuonna alueen kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen toimintaa ja taloutta vuonna 2009 käsittelevässä tilastojulkaisussa ovat mukana kaikki läänin kahden maakunnan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ...
  • Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys 

   Sillanpää, Keimo; Ålander, Tommi; Mähönen, Harri
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 1/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (TE-keskus) itse toteuttaman ESR-hankkeen ”Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE)” tavoitteena on ELY-keskuksen, TE-toimistojen sekä seudullisten kehittämis- ja ...
  • Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 

   Ihanamäki, Satu
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 5/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Lapin yleisissä kirjastoissa tilastoitiin asiakaskäyntejä lähes 1,9 miljoonaa vuonna 2009. Käyntejä kertyi 10,19 asukasta kohden, mikä on lähes neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkokäyntejä kirjastojen ...
  • Varsinas-Suomen energiastrategia 2020 


   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 12/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Energiasektorin globaaleja haasteita ovat ilmastonmuutos, energian kysynnän kasvu, fossiilisten energialähteiden hintakehitys sekä energiaturvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ...
  • Pirkanmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010 

   Voltti, Ville; Lautala, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 6/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2010)
   Tämän työn tavoitteena oli päivittää Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen maanteiden kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen tarpeet sekä menettely, jolla nämä hanketarpeet asetetaan keskinäiseen kiireellisyysjärjestykseen ...
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2009 

   Lithovius, Sirpa
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 1/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Työministeriön, ...
  • Vetsijokisuun saarten hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 2/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Vetsijoen suisto sijaitsee Utsjoella Vetsikon kylän pohjoispuolella. Alueella on useita pieni tulvauomia ja niiden välissä reheväkasvuisia saaria. Suistosaaria on aikoinaan käytetty niittoniittyinä, mutta ne ovat käytön ...
  • Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 3/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Utsjoella Nuorgamin kylässä, Pulmankijärven itärannalla sijaitseva lehto- ja perinnebiotooppialue. Liittyy kiinteästi Sarjan asuinpaikkaan kenttineen. Lehtoalueella on ollut Sarjan yläkentäksi kutsuttu niittyalue, jonka ...
  • Koivujärven valuma-alueen kunnostushanke : Asukaskyselyn loppuraportti 

   Perälä, Saara
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 4/2012 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Koivujärven valuma-alueen kunnostushankkeen kohdealueeseen kuuluvat Laukaan ja Toivakan kunnissa sijaitsevat Koivujärvi, Vääräjärvi, Ruuhijärvi, Keskinen sekä Leppäveden Metsolahti. Järvet ovat altistuneet Laukaan Koivusuon ...
  • Juvan ja Rantasalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 5/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Suunnitelmassa laadittiin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat Juvan ja Rantasalmen kuntien alueille. Suunnitelman tavoitteena oli selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet, suunnitella toimenpiteet ja laatia ...
  • Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 

   Viitaniemi, Katja
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 3/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Keski-Suomen maakunnan strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009–2020 käsittelee maakunnan vesihuollon kehittämistavoitteita, kehittämistarpeita sekä tarvittavia toimenpiteitä. Suunnitelmassa käydään ...
  • Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 3/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Keiteleen kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Vesannon ja Tervon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Keiteleen ...
  • Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 2/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Vesannon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Tervon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Vesannon ...
  • Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla 

   Andolin, Mikael; Karjalainen, Emmi; Ruokonen, Jenni
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 3/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2010)
   Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla -raportti on Pirkanmaan ennakointipalvelun laatima selvitys toimialojen ja työllisyyden kehitysnäkymistä. Raportti on suunnattu työvoimakoulutuksen suunnittelun tueksi ...
  • Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 4/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Tervon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Tervon ...
  • Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 13/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ...