Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Lehto, Aino; Rantala, Annika; Airaksinen, Simo; Lintusaari, Maiju; Leppänen, Paula; Wallin, Johanna
   Julkaisut 2010-2011 : 22/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Ikääntyvä Etelä-Savo : Palvelu- ja osaamistarpeiden suuntaviivoja 

   Sandberg, Katja; Haverinen, Marja; Pylkkönen, Anne
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 1/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Haastateltavilla oli varsin yhteneväisiä käsityksiä, millaisia ikääntyneet tulevat tulevaisuudessa olemaan ja millaisia palveluntarpeita tästä seuraa. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että ikääntyvien määrän kasvaessa julkiset ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuonna 2009 

   Aarnio, Päivi; Loukkola, Kati; Lounasheimo, Johannes; Koskentalo, Tarja
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 21/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2010)
   Ilmanlaatuindeksin perusteella arvioituna ilmanlaatu oli vuonna 2009 Lohjalla ja Tuusulassa enimmäkseen hyvää tai tyydyttävää. Välttävän, huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tilanteita oli melko vähän. Hengitettävät ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2010 

   Aarnio, Päivi; Loukkola, Kati; Lounasheimo, Johannes
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 16/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Ilmanlaatuindeksin perusteella arvioituna ilmanlaatu oli vuonna 2010 Keravalla ja Lohjalla enimmäkseen hyvää tai tyydyttävää. Välttävän, huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tilanteita oli melko vähän. Hengitettävät ...
  • Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Reihe, Hanna; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 6/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2010)
   Imatran seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Imatran kaupungin, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty kuntien liikennetur ...
  • Immigration Strategy for Northern Ostrobothnia 2015 

   Keränen, Heikki; Rontti, Sami (eds.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 3/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   A strategy process was completed in the ESF project “Promotion of Work-related Immigration”, which was implemented at Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia, and an immigration ...
  • Inkoon Linkullasjönin hapetussuunnitelma : Inkoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 12/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2011)
   Inkoon kunnassa sijaitsevassa Linkullasjönissä esiintyy kesäaikaisia happikatoja. Järvelle tehdyssä kunnostussuunnitelmassa suositeltiin tarkemman hapetussuunnitelman tekemistä. Inkoon kunnan ja Uudenmaan elinkeino-, ...
  • Inkoon Ålkilaträskin perustila vuonna 2011 : Inkoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 19/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Inkoon kunnassa sijaitsevassa Ålkila träskissä esiintyy rehevöitymisen aiheuttamia haittoja. Vuonna 2011 jatkettiin Inkoon kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyöprojektina järvien kuntakohtaista kunnostusohjelmaa. ...
  • Isännättömät pilaantuneet maa-alueet Suomessa 

   Rautio, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 4/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2011)
   Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaaja ja toissijaisesti yleensä kiinteistön haltija. Nämä eivät kuitenkaan aina pysty vastaamaan kustannuksista. Isännättömäksi pilaantuneeksi maa-alueeksi ...
  • Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Setälä, Niko; Lapp, Tuomo; Leskinen, Teuvo
   Julkaisut 2010-2011 : 23/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 3/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Esipuhe Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne- ja Infrastruktuurivastuualueen yhteistyönä. Suunnitelma sisältää liikenneympäristön ...
  • Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Uudenmaan ELYn alueella 

   Rosenberg, Marja; Perälä, Annastiina
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 29/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2010)
   Joukkoliikenteen palvelutason määrittely perustuu joukkoliikennelakiin, joka velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle palvelutason vuoden 2011 loppuun mennessä. Esis ...
  • Juvan ja Rantasalmen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 5/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Suunnitelmassa laadittiin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat Juvan ja Rantasalmen kuntien alueille. Suunnitelman tavoitteena oli selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet, suunnitella toimenpiteet ja laatia ...
  • Kaakkois-Suomen liikenteen hallinnan ydinsuunnitelma 

   Väyrynen, Markus; Väistö, Elina; Krankka, Maija; Lapp, Tuomo; Tuomola, Katja
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 8/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 11 / 2010)
   Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenteen hallinnan ydinsuunnitelmassa on kuvattu liikenteen hallinnan palvelut ja päätoimenpiteet seuraavien vuosien aikana. Suunnitelmassa on esitetty myös alueen muiden toimijoiden sekä ...
  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle vuosille 2010-2015 

   Niittyniemi, Visa; Törrönen, Jouni; Ihaksi, Taina; Höytämö, Jukka; Ojanen, Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 2/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on kaikkien pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Myös pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila tulee turvata eikä pinta- ja pohjavesien laatu saa nykyisestään ...
  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma pohjavesille vuosille 2010-2015 

   Rautanen, Heidi; Tossavainen, Jyrki
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 3/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila vuoteen 2015. Pintavesien osalta tavoitteena on hyvän ekologisen tilan saavuttaminen. Vesienhoito on osa koko Euroopan laajuista, ...
  • Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma Vuoksen vesienhoitoalueelle vuosille 2010-2015 

   Niittyniemi, Visa; Kauppi, Marja; Ihaksi, Taina; Höytämö, Jukka; Ojanen, Pekka
   Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Kaakkois-Suomi 1/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon EU:n laajuisena tavoitteena on kaikkien pintavesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Myös pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen tila tulee turvata eikä pinta- ja pohjavesien laatu saa nykyises¬tään ...
  • Kalljärven kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : 7/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Uudenmaan ympäristökeskus teki yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa Kalljärven perustilan selvityksen vuonna 2007. Projektia jatkettiin vuonna 2009 tekemällä kuormitusselvitys sekä siihen ja perustilan selvitykseen ...
  • Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 10/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Aluevaraussuunnitelma koskee Lastukosken kohtaa Siilinjärven - Nurmeksen kantatiellä 75, missä tie ylittää Vuotjärven - Syvärin välisen vesireitin. Lastukosken alueella on kaksi kapeahkoa siltaa, jyrkkä mutka, jossa on ...
  • Karkkilan Pyhäjärven hapetus-/ilmastussuunnitelma : Karkkilan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Karkkilan kaupungin taajamassa sijaitsevassa Pyhäjärvessä esiintyy kesäaikaisia happikatoja. Järvelle tehtiin vuonna 2009 kunnostussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karkkilan kaupungin yhteistyöprojektina. ...