Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Vanhakosken Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Aalto, Tapio
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 1/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2011)
   Satakunnassa Huittisten kaupungissa sijaitseva Vanhakosken alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon alueella esiintyvien luontotyyppien perusteella eli ns. SCI-alueena. Vanhakosken Natura-alueen (FI0200049) pinta-ala on 101 ha. ...
  • Varkaus - Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 6/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Varkaus-Pieksämäki-seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueelle. Suunnitelmassa on määritetty yhteiset seudulliset ...
  • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille : Esiselvitys 


   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 8/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tämä esiselvitys on tehty Varsinais-Suomen ELYn aloitteesta. Sen taustalla on tavoite toteuttaa uusia kustannustehokkaita ratkaisuja maanteiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä tällaisena keinona nähdään ...
  • Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

   Salmi, Pasi; Kipinä-Salokannel, Sanna (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 5/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2010)
   Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja hyvän tai erinomaisen tilan ylläpitäminen vuoteen 2015 mennessä. Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma-alueen järvet ovat pääosin hyvässä tai ...
  • Varsinas-Suomen energiastrategia 2020 


   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 12/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Energiasektorin globaaleja haasteita ovat ilmastonmuutos, energian kysynnän kasvu, fossiilisten energialähteiden hintakehitys sekä energiaturvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ...
  • Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011 : Loppuraportti 28.10.2011 

   Suomi, Markus
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 10/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2011)
   Vapaa-ajan veneisiin telakointi-, korjaus- ja huoltopalveluita tarjoavien yritysten työvoima- ja koulutustarvekartoitus tehtiin kesällä 2011 haastattelemalla 40 alan yritystä välillä Taalintehdas-Uusikaupunki. Yritysten ...
  • Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 2/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Vesannon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Tervon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Vesannon ...
  • Vetsijokisuun saarten hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 2/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Vetsijoen suisto sijaitsee Utsjoella Vetsikon kylän pohjoispuolella. Alueella on useita pieni tulvauomia ja niiden välissä reheväkasvuisia saaria. Suistosaaria on aikoinaan käytetty niittoniittyinä, mutta ne ovat käytön ...
  • Viisarimäki-Rutalahden maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Lahdenvesi-Korhonen, Leena
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tuntemamme maaseutumaisema koostuu maatalouden perinteisestä rakennuskannasta sekä perinteisten käytäntöjen, kuten laidunnuksen ja niiton, muovaamista luontotyypeistä. Vanhakantaisen karjatalouden synnyttämät perinnebiotoopit ...
  • Viisas liikkuminen luo hyvinvointia : Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma EKOLIITU 


   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 10/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2011)
   Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa (EKOLIITU) on päivitetty ja uudistettu vuonna 2000 laadittu Hämeenlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelma on myös toiminut ...
  • Voimaa kulttuuriympäristöstä : Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2010 - 2015 

   Meurman-Ramstedt, Freija; Seppälä (toim.), Anna-Leena
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 5/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2011)
   Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2010-2015 on päivitys vuonna 1994 laaditulle ohjelmalle, ja koostuu nykytilanteen kuvauksesta sekä tavoite- ja toimenpideosasta. Kulttuuriympäristön ja sen historian kuvailu on ...
  • Väestön koulutusrakenne Kaakkois-Suomessa 

   Paananen, Tarja
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 9/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 12 / 2010)
   Raportissa tarkastellaan väestön koulutusrakennetta monipuolisesti viimeisimpien saatavilla olevien tilastotietojen valossa. Tavoitteena on saada kokonaiskuva koulutusrakenteesta Kaakkois-Suomessa. Tilastoja tarkastellaan ...
  • Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri : Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 


   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 5/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tässä selvitystyössä on tarkastelu yksityistieasioiden parissa toimivien organisaatioiden rooleja, niiden määrittelyä sekä puitteita yksityisteitä koskevien tietojen yhteiskäytön kehittämiselle. Työn tavoitteena oli ...
  • Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 : Toimintatilastot 

   Rusi, Pirkko; Hiltunen, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 10/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Julkaisu sisältää yleisten kirjastojen kuntakohtaisia tilastoja vuodelta 2009. Toimintaa kuvaavia tilastoja on esitetty myös maakunnittain, läänialuejaolla ja koko Suomen lukuina sekä verrattu tilannetta aikaisempiin ...
  • Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 : Toimintatilastot 

   Rusi, Pirkko; Hiltunen, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 8/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Julkaisu sisältää yleisten kirjastojen kuntakohtaisia tilastoja vuodelta 2010. Tietoja on verrattu edelliseen vuoteen ja vuosien 2006 -2010 aikajaksolla sekä maakunnittain ja valtakunnalliseen keskiarvoon. Pohjois-Savon ...
  • Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 : Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala 

   Käki, Jaana; Kontiainen, Kristiina; Kursu, Marjaterttu; Valtonen, Raija
   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 9/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2011)
   Uudenmaan ELY-keskuksen laajennettuun toimialueeseen kirjastoasioissa kuuluivat vuonna 2010 Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Alueen yleisten kirjastojen ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 15/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Kiuruvesi 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 16/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Lapinlahti 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 17/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Pielavesi 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 18/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...