Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2009 : Yhteenveto bio- ja lääkealan työnantajahaastatteluista Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 2.3.2010 


   Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 6/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Varsinais-Suomen ELY-keskus teettää säännöllisesti maakunnan valikoiduille toimialoille työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksia (TKTT). Tähän raporttiin on koottu bio- ja terveysalan TKTT-prosessin kaikki osiot: toimialan ...
  • Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2010 


   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 2/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
  • Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla 

   Andolin, Mikael; Karjalainen, Emmi; Ruokonen, Jenni
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 3/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2010)
   Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla -raportti on Pirkanmaan ennakointipalvelun laatima selvitys toimialojen ja työllisyyden kehitysnäkymistä. Raportti on suunnattu työvoimakoulutuksen suunnittelun tueksi ...
  • Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla : Ennakointi- ja seurantatietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun 

   Andolin, Mikael; Ruokonen, Jenni; Säilä, Elina
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 2/2011 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 04 / 2011)
   Työvoimatarpeiden ja toimialojen kehitys Pirkanmaalla -raportti on Pirkanmaan ennakointipalvelun laatima selvitys toimialojen ja työllisyyden kehitysnäkymistä. Raportti on suunnattu työvoimakoulutuksen suunnittelun tueksi ...
  • Täplärapua ja vaellussiikaa Taasianjokeen – Uudenmaan ympäristökeskuksen istutukset 1997 - 2004 

   Lempinen, Pasi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 09/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Vuosina 1990 - 1997 Uudenmaan ympäristökeskus toteutti Ruotsinpyhtään ja Lapinjärvien kunnissa Taasianjoen vesistötyön. Hankkeen tarkoituksena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahd ...
  • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2009 

   Huuskonen, Irene; Keskitalo, Toni; Laita, Mika; Lehkonen, Emmi
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 4/2010 4/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Ilmanlaatua on seurattu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kunnissa käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Seuranta on toteutettu uusitun, yhteisen seurantaohjelman mukaisesti ...
  • Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma 

   Joensuu, Ilona; Mäntykoski, Antti; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Nylander, Esko; Eeva, Teräsvuori
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 1/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2010)
   Vesienhoidon toimenpideohjelmalla pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pinta- ja pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Toimenpideohjelmassa on esitetty tavoitetilan saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, ...
  • Vanhakosken Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Aalto, Tapio
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 1/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2011)
   Satakunnassa Huittisten kaupungissa sijaitseva Vanhakosken alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon alueella esiintyvien luontotyyppien perusteella eli ns. SCI-alueena. Vanhakosken Natura-alueen (FI0200049) pinta-ala on 101 ha. ...
  • Varkaus - Pieksämäki -seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 6/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Varkaus-Pieksämäki-seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kuntien alueelle. Suunnitelmassa on määritetty yhteiset seudulliset ...
  • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen potentiaaliset kohteet 1+1-keskikaideteille : Esiselvitys 


   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 8/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tämä esiselvitys on tehty Varsinais-Suomen ELYn aloitteesta. Sen taustalla on tavoite toteuttaa uusia kustannustehokkaita ratkaisuja maanteiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Yhtenä tällaisena keinona nähdään ...
  • Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

   Salmi, Pasi; Kipinä-Salokannel, Sanna (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 5/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2010)
   Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja hyvän tai erinomaisen tilan ylläpitäminen vuoteen 2015 mennessä. Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma-alueen järvet ovat pääosin hyvässä tai ...
  • Varsinas-Suomen energiastrategia 2020 


   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 12/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Energiasektorin globaaleja haasteita ovat ilmastonmuutos, energian kysynnän kasvu, fossiilisten energialähteiden hintakehitys sekä energiaturvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaa ...
  • Venealan työvoima- ja koulutustarveselvitys 2011 : Loppuraportti 28.10.2011 

   Suomi, Markus
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 10/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2011)
   Vapaa-ajan veneisiin telakointi-, korjaus- ja huoltopalveluita tarjoavien yritysten työvoima- ja koulutustarvekartoitus tehtiin kesällä 2011 haastattelemalla 40 alan yritystä välillä Taalintehdas-Uusikaupunki. Yritysten ...
  • Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 2/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Vesannon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Tervon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Vesannon ...
  • Vetsijokisuun saarten hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 2/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Vetsijoen suisto sijaitsee Utsjoella Vetsikon kylän pohjoispuolella. Alueella on useita pieni tulvauomia ja niiden välissä reheväkasvuisia saaria. Suistosaaria on aikoinaan käytetty niittoniittyinä, mutta ne ovat käytön ...
  • Viisarimäki-Rutalahden maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Lahdenvesi-Korhonen, Leena
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Tuntemamme maaseutumaisema koostuu maatalouden perinteisestä rakennuskannasta sekä perinteisten käytäntöjen, kuten laidunnuksen ja niiton, muovaamista luontotyypeistä. Vanhakantaisen karjatalouden synnyttämät perinnebiotoopit ...
  • Viisas liikkuminen luo hyvinvointia : Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma EKOLIITU 


   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 10/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2011)
   Hämeenlinnan seudun kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmassa (EKOLIITU) on päivitetty ja uudistettu vuonna 2000 laadittu Hämeenlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelma on myös toiminut ...
  • Voimaa kulttuuriympäristöstä : Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2010 - 2015 

   Meurman-Ramstedt, Freija; Seppälä (toim.), Anna-Leena
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 5/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2011)
   Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2010-2015 on päivitys vuonna 1994 laaditulle ohjelmalle, ja koostuu nykytilanteen kuvauksesta sekä tavoite- ja toimenpideosasta. Kulttuuriympäristön ja sen historian kuvailu on ...
  • Väestön koulutusrakenne Kaakkois-Suomessa 

   Paananen, Tarja
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 9/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 12 / 2010)
   Raportissa tarkastellaan väestön koulutusrakennetta monipuolisesti viimeisimpien saatavilla olevien tilastotietojen valossa. Tavoitteena on saada kokonaiskuva koulutusrakenteesta Kaakkois-Suomessa. Tilastoja tarkastellaan ...