Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Skötsel- och användningsplan för Karleby skärgård 

   Höglund, Jaana
   Publikationer 2010-2011 : Södra Österbotten 2sv/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Skärgårdsområdet utanför staden Karleby hör till Natura 2000 nätverket och delvis även till det nationella strandskyddsprogrammet. De viktigaste naturvärdena i Karleby skärgård utgörs av naturtyper och arter i skärgård vid ...
  • Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma ; Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi 


   Raportti (Lapin ELY-keskus, 2011)
   Sodankylän liikenneympäristöä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu, jotta liikenneturvallisuusongelmat ja niihin ideoidut parantamistoimenpiteet ovat selvillä kunnan ja ELY-keskuksen toiminta- ja ...
  • Suonenjoen Lintharjun Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Grönlund, Anne; Julkunen, Jari; Knuutinen, Jorma; Tossavainen, Ari
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 20/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 30.10.2012)
   Lintharju kuuluu Euroopan Unionin Natura 2000 – verkoston kohteeseen Lintharju-Kirjosuo sekä Vakkarsuo. Natura-alue on luontodirektiivin mukainen SCI-alue (yhteisön tärkeinä pitämät alueet) ja sen kokonaispinta-ala on 1035 ...
  • Säännöstelyjen kehittämistyön vaikutukset Oulujoen vesistössä : seurannan tulokset vuosina 1999–2009 

   Immonen, Susanna (toim.); Aroviita, Jukka; Heikinheimo, Elina; Hellsten, Seppo; Kuoppala, Minna; Marttunen, Mika; Nurmi, Teemu; Riihimäki, Juha; Savolainen, Marja; Sutela, Tapio; Vehanen, Teppo; Visuri, Mika
   Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 : 2/2011 (Kainuun ELY-keskus, 11 / 2011)
   Ympäristöviranomaiset ja Oulujoen vesistön alueella toimivat voimayhtiöt tekivät vuosina 1989–1992 monitieteisen selvityksen vesistöjen säännöstelyn kehittämiseksi. Kehittämisen tavoitteina oli ottaa virkistyskäytön tarpeet ...
  • Taasianjoen tila vesistötyön jälkeen : Tutkimukset 1999-2008 

   Laaksonen, Rami
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 10/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Itä-Uudellamaalla sijaitsevaa Taasianjokea kunnostettiin vuosina 1990–1997. Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muuta merkitystä. ...
  • Talviaikainen happitilanne eräissä Pohjois-Savon järvissä vuosina 1997-2008 

   Hammar, Taina; Kanninen, Antti
   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pohjois-Savo 12/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2010)
   Pohjois-Savossa seurattiin talviaikaista happitilannetta vuosina 1997-2008. Seurannan kohteena oli neljä pienehköä järveä (Iso-Valkeinen, Kevätön, Kolmisoppi ja Vehmasjärvi), jotka ovat erityyppisiä syvyydeltään, ...
  • Tehokalastuksen vaikutukset Lappajärvessä : Kalastus elinkeinoksi Lappajärvellä -hankkeen vuosien 2001-2006 seurannan loppuraportti 

   Teppo, Anssi; Tuhkanen, Jaakko; Sivil, Mika; Huovinen, Teemu; Palomäki, Arja
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 3/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Lappajärven, Etelä-Pohjanmaan suurimman järven, ekologinen tila on heikentynyt ja se luokitellaan nykyisin tyydyttäväksi. Rehevöityminen, 1990-luvun muikkukato ja yhteiskunnan rakennemuutos ovat vähentäneet kalastajien ja ...
  • Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Kangasniemi, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...
  • Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistymiseen : KotoTyö- Työ kotouttamisen välineenä -hankkeen tulokset 

   Jakobsson, Lucia (toim.); Zaburchik, Veronica (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 1/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   KotoTyö – Työ kotoutumisen välineenä hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima Euroopan pakolaisrahaston hanke, joka on toteutettu vuosina 2009 – 2011. Hankkeen tarkoituksena on ...
  • Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 4/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Tervon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Tervon ...
  • Tevallako tulevaisuuteen : Selvitys muoti- ja designalan hyödyntämättömistä voimavaroista ja potentiaalista 

   Lille, Kirsi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2010 : 17/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   TEVALLAKO TULEVAISUUTEEN –selvitys kartoittaa muoti- ja designalan pienten yritysten tulevaisuuden tarpeita sekä toimialan kehittämistä Uudellamaalla, missä suurin osa alan yrityksistä tätä nykyä sijaitsee. Suomessa ...
  • Tiestön kunnossapito Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa ja Luoteis-Venäjällä 2010-2011 

   Forsblom, Marko; Seimelä, Katja; Kemppinen, Minna
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 3/2011 (Lapin ELY-keskus, 06 / 2011)
   Tällä tutkimuksella haettiin tietoa tienkäyttäjien tyytyväisyydestä pohjoiseen tieverkostoon Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Luoteis-Venäjän alueilla. Tutkimusaineiston keruu toteutettiin kymmenellä eri ...
  • Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta 

   Paananen, Tarja
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 7/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2010)
   Julkaisussa tarkastellaan ja arvioidaan Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksen tilaa viimeisimpien saatavilla olevien (vuoden 2008) tilastojen valossa. Suurin osa tilastoista on kokonaistilastoja, joihin sisältyy kaikkien ...
  • Toimialakehitys Kaakkois-Suomessa 

   Paananen, Tarja
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 1/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 01 / 2011)
   Raportissa kuvataan suurimpien ja alueelle merkittävimpien toimialojen kehitystä Kaakkois-Suomessa. Julkaisu on tehty tukimateriaaliksi pääasiassa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnitteluun. Aikajänne ulottuu ...
  • Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä : Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin 

   Kurkela, Anna
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 6/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Tulviin varautuminen Rovaniemellä ja Kittilässä, Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulviin on koosteraportti tulvista ja tulviin varautumisesta Kemi- ja Ounasjoen vesistöissä Rovaniemen ja Kittilän alueilla. Raportti on tehty ...
  • Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 6/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
  • Tykölänjärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Pitkänen, Marja-Liisa
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 8/2011 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2011)
   Pälkäneellä ja Valkeakoskella sijaitseva Tykölänjärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Tykölänjärvi on arvokas lintuvesialue sekä tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue. Järven kasvisto on myös edustava. ...
  • Työllistävät ympäristötyöt : Pohjois-Savon YTY -projektin toiminta vuonna 2009 

   Karinen, Pirjo
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 7/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 07 / 2010)
   Pohjois-Savon YTY on Euroopan sosaalirahaston, Työ- ja elinkeinoministeriön ja 17 pohjoissavolaisen kunnan rahoittama ympäristötyöprojekti. Projekti toteutetaan Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosion toimintalinja ...
  • Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut Pirkanmaalla 

   Pihlajamaa, Elina; Raunio, Mika; karppi, Ilari
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 1/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 02 / 2010)
   2000-luvulla Pirkanmaalle suuntautunut maahanmuutto on kasvanut ja muuttanut muotoaan. Jotta työnantajat kykenisivät tarvittaessa hyödyntämään kansainvälistyviä työmarkkinoita mahdollisimman tehokkaasti, on työmarkkinoiden ...
  • Työtä ympäristössä : Pohjois-Savon YTY-projektin toiminta vuonna 2010 

   Karinen, Pirjo
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 7/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Pohjois-Savon YTY on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittama projekti, jossa koulutetaan ja työllistetään työttömänä olleita henkilöitä ympäristön kunnostustöihin. Projektin tavoitteena on vahvistaa työttömänä ...