Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Selvitys kallioaineksista Valtatien 1 välillä Muurla-Lohja : Selvitys maantietoimituksen korvauskäsittelyä varten 

   Ylikangas, Mia
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 3/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Käytäntö kallioaineksen korvaamisesta maantietoimituksissa ei ole vielä vakiintunut. Korvauspäätöksiä ohjaa Korkeimman oikeuden ennakkopäätös vuodelta 1998, mutta päätökset ja niiden perustelut vaihtelevat edelleen. Työn ...
  • Selvitys käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pinta- ja pohjavesitarkkailusta Uudellamaalla 

   Arola, Maria
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 6/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Tässä selvityksessä on tarkasteltu Uudenmaan vanhoja kaatopaikkoja, joilla on voimassa oleva velvoitetarkkailuohjelma. Kaatopaikkoja on yhteensä 30 ja ne on poistettu käytöstä vuosien 1975–2008 välillä. Kaatopaikoilla ...
  • Servicenivå för Västra Nylands kollektivtrafik : Nylands ELY-centrals servicenivådefiniering för kollektivtrafik 

   Lapp, Tuomo; Setälä, Niko; Leskinen, Teuvo
   Julkaisut 2011-2012 : 26/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Utredningen "Servicenivå för Västra Nylands kollektivtrafik" är en fortsättning till Nylands ELY-centrals förstudie om bestämning av kollektivtrafikens servicenivå på Nylands ELY-centrals område, nr 29/2010. Enligt förstudiet ...
  • Servicenivå för Östra Nylands kollektivtrafik : Nylands ELY-centrals servicenivådefiniering för kollektivtrafik 

   Setälä, Niko; Leskinen, Teuvo; Lapp, Tuomo
   Julkaisut 2010-2011 : Nyland 23/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Utredningen "Servicenivå för Östra Nylands kollektivtrafik" är en fortsättning till Nylands ELY-centrals förstudie om bestämning av kollektivtrafikens servicenivå på Nylands ELY-centrals område, nr 29/2010. Enligt förstudiet ...
  • Sipoon Savijärven kunnostussuunnitelma : Sipoon kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 20/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jatkoi vuonna 2010 Uudenmaan ympäristökeskuksen vuonna 2006 aloittamaa järvien kuntakohtaista kunnostusohjelmaa. Sipoon kunta tuli mukaan ohjelmaan loppuvuonna 2010. Tällöin ...
  • Siuntion Vikträskin kunnostussuunnitelma : Siuntion kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Ann-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 23/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Siuntion kunta lähti kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan mukaan vuonna 2007 ja tällöin kohteeksi valittiin Karhujärvi (Björnträsk). Ohjelmaa jatkettiin alavirtaan mentäessä ja Karhujärven jälkeen tehtiin kunnostussuunnitelma ...
  • Skötsel- och användningsplan för Karleby skärgård 

   Höglund, Jaana
   Publikationer 2010-2011 : Södra Österbotten 2sv/2011 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Skärgårdsområdet utanför staden Karleby hör till Natura 2000 nätverket och delvis även till det nationella strandskyddsprogrammet. De viktigaste naturvärdena i Karleby skärgård utgörs av naturtyper och arter i skärgård vid ...
  • Sodankylän liikenneturvallisuussuunnitelma ; Liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisointi 


   Raportti (Lapin ELY-keskus, 2011)
   Sodankylän liikenneympäristöä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu, jotta liikenneturvallisuusongelmat ja niihin ideoidut parantamistoimenpiteet ovat selvillä kunnan ja ELY-keskuksen toiminta- ja ...
  • Suonenjoen Lintharjun Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Grönlund, Anne; Julkunen, Jari; Knuutinen, Jorma; Tossavainen, Ari
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 20/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 30.10.2012)
   Lintharju kuuluu Euroopan Unionin Natura 2000 – verkoston kohteeseen Lintharju-Kirjosuo sekä Vakkarsuo. Natura-alue on luontodirektiivin mukainen SCI-alue (yhteisön tärkeinä pitämät alueet) ja sen kokonaispinta-ala on 1035 ...
  • Säännöstelyjen kehittämistyön vaikutukset Oulujoen vesistössä : seurannan tulokset vuosina 1999–2009 

   Immonen, Susanna (toim.); Aroviita, Jukka; Heikinheimo, Elina; Hellsten, Seppo; Kuoppala, Minna; Marttunen, Mika; Nurmi, Teemu; Riihimäki, Juha; Savolainen, Marja; Sutela, Tapio; Vehanen, Teppo; Visuri, Mika
   Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2011 : 2/2011 (Kainuun ELY-keskus, 11 / 2011)
   Ympäristöviranomaiset ja Oulujoen vesistön alueella toimivat voimayhtiöt tekivät vuosina 1989–1992 monitieteisen selvityksen vesistöjen säännöstelyn kehittämiseksi. Kehittämisen tavoitteina oli ottaa virkistyskäytön tarpeet ...
  • Taasianjoen tila vesistötyön jälkeen : Tutkimukset 1999-2008 

   Laaksonen, Rami
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 10/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Itä-Uudellamaalla sijaitsevaa Taasianjokea kunnostettiin vuosina 1990–1997. Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muuta merkitystä. ...
  • Talviaikainen happitilanne eräissä Pohjois-Savon järvissä vuosina 1997-2008 

   Hammar, Taina; Kanninen, Antti
   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pohjois-Savo 12/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2010)
   Pohjois-Savossa seurattiin talviaikaista happitilannetta vuosina 1997-2008. Seurannan kohteena oli neljä pienehköä järveä (Iso-Valkeinen, Kevätön, Kolmisoppi ja Vehmasjärvi), jotka ovat erityyppisiä syvyydeltään, ...
  • Tehokalastuksen vaikutukset Lappajärvessä : Kalastus elinkeinoksi Lappajärvellä -hankkeen vuosien 2001-2006 seurannan loppuraportti 

   Teppo, Anssi; Tuhkanen, Jaakko; Sivil, Mika; Huovinen, Teemu; Palomäki, Arja
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 3/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Lappajärven, Etelä-Pohjanmaan suurimman järven, ekologinen tila on heikentynyt ja se luokitellaan nykyisin tyydyttäväksi. Rehevöityminen, 1990-luvun muikkukato ja yhteiskunnan rakennemuutos ovat vähentäneet kalastajien ja ...
  • Teiskon maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Kangasniemi, Päivi
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 7/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...
  • Tervetuloa työhön! Käsikirja maahanmuuttajien työllistymiseen : KotoTyö- Työ kotouttamisen välineenä -hankkeen tulokset 

   Jakobsson, Lucia (toim.); Zaburchik, Veronica (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 1/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   KotoTyö – Työ kotoutumisen välineenä hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoima Euroopan pakolaisrahaston hanke, joka on toteutettu vuosina 2009 – 2011. Hankkeen tarkoituksena on ...
  • Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 4/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Tervon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Tervon ...
  • Tevallako tulevaisuuteen : Selvitys muoti- ja designalan hyödyntämättömistä voimavaroista ja potentiaalista 

   Lille, Kirsi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2010 : 17/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   TEVALLAKO TULEVAISUUTEEN –selvitys kartoittaa muoti- ja designalan pienten yritysten tulevaisuuden tarpeita sekä toimialan kehittämistä Uudellamaalla, missä suurin osa alan yrityksistä tätä nykyä sijaitsee. Suomessa ...
  • Tiestön kunnossapito Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa ja Luoteis-Venäjällä 2010-2011 

   Forsblom, Marko; Seimelä, Katja; Kemppinen, Minna
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 3/2011 (Lapin ELY-keskus, 06 / 2011)
   Tällä tutkimuksella haettiin tietoa tienkäyttäjien tyytyväisyydestä pohjoiseen tieverkostoon Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Luoteis-Venäjän alueilla. Tutkimusaineiston keruu toteutettiin kymmenellä eri ...
  • Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta 

   Paananen, Tarja
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 7/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2010)
   Julkaisussa tarkastellaan ja arvioidaan Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksen tilaa viimeisimpien saatavilla olevien (vuoden 2008) tilastojen valossa. Suurin osa tilastoista on kokonaistilastoja, joihin sisältyy kaikkien ...
  • Toimialakehitys Kaakkois-Suomessa 

   Paananen, Tarja
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 1/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 01 / 2011)
   Raportissa kuvataan suurimpien ja alueelle merkittävimpien toimialojen kehitystä Kaakkois-Suomessa. Julkaisu on tehty tukimateriaaliksi pääasiassa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnitteluun. Aikajänne ulottuu ...