Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Pohjois-Karjalan elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma vuoteen 2015 

   Kaijomaa, Veli-Matti; Turunen, Timo; Peura, Heli
   Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pohjois-Karjala 1/2010 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 09 / 2010)
   Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa virkatyönä valmisteltu elinkeinokalatalouden (ammattikalastus, vesiviljely, kalanjalostus, tukkukauppa) kehittämisohjelma esittelee alan nykytilaa, ongelmia, kehittämistarpeita sekä ...
  • Pohjois-Karjalan maakunnan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2010 

   Lehkonen, Emmi; Huuskonen, Irene; Keskitalo, Toni; Nevalainen, Seppo; Poikolainen, Jarmo; Laita, Mika (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 06 / 2011)
   Ilmanlaatua on seurattu Pohjois-Karjalan alueen kunnissa 1980-luvulta lähtien käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä. Vuonna 1998 seuranta toteutettiin ensimmäisen kerran koko maakunnan laajuisena. ...
  • Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2010-2015 

   Mononen, Paula; Niinioja, Riitta; Rämö, Anita; Ranta, Panu (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuonna 2015 Euroopan Unionin alueella. Suomessa valmisteltiin seitsemälle vesienhoitoalueelle vesienhoitosuunnitelmat, jotka valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009. ...
  • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2011-2014 

   Kiiskilä, Kati; Airaksinen, Noora; Tikkanen, Marko; Pöllänen, Laura; Jarkko, Eerik
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 2/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyön visiona on tavoitella vastuullisten liikkujien maakuntaa. Puitteet turvalliselle liikkumiselle eri kulkutavoilla luodaan maankäytön suunnittelulla ja tien- ja kadunpidolla. ...
  • Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 

   Keränen, Heikki; Rontti, Sami (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 2/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Työperäisen maahanmuuton edistäminen ESR-hanke on vetänyt strategiaprosessia, jonka pohjalta on laadittu Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia. Taustaksi strategialle on koottu tietoa ...
  • Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys 

   Sillanpää, Keimo; Ålander, Tommi; Mähönen, Harri
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 1/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (TE-keskus) itse toteuttaman ESR-hankkeen ”Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE)” tavoitteena on ELY-keskuksen, TE-toimistojen sekä seudullisten kehittämis- ja ...
  • Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 13/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Pohjois-Savon keskiosaan eli Juankosken,Kaavin, Kuopion, Maaningan, Nilsiän, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, ...
  • Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2010–2015 

   Vallinkoski, Veli-Matti; Miettinen, Tuulikki; Aalto, Jussi
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 1/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 04 / 2010)
   Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on pinta- ja pohjavesien saaminen vähintään hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteet ovat yhteiset koko Euroopan unionin alueella ja niiden saavuttamiseksi on valmisteltu ...
  • Porrassalmen museotie, Mikkeli : Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 10/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2010)
   Porrassalmen museotie, yhdystie 15131, sijaitsee Etelä-Savossa Mikkelissä. Anttolantien (kantatie 62) ja Lappeenrannantien (valtatie 13/15) yhdistävä Porrassalmentie on pituudeltaan 7,2 kilometriä, josta museotien osuus ...
  • Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 3/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Utsjoella Nuorgamin kylässä, Pulmankijärven itärannalla sijaitseva lehto- ja perinnebiotooppialue. Liittyy kiinteästi Sarjan asuinpaikkaan kenttineen. Lehtoalueella on ollut Sarjan yläkentäksi kutsuttu niittyalue, jonka ...
  • Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 20/2010 : 20/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyivät vuoden 2009 alusta Raaseporin kaupungiksi. Karjaan kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöprojektina on tehty kunnostussuunnitelmat Kaskimaalle ja Kolijärvelle. Vuonna ...
  • Raaseporin Persbölen Kvarnträskin perustila : Raaseporin kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 17/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyivät vuoden 2009 alusta Raaseporin kaupungiksi. Raaseporin alueella on tehty aiemmin Karjaan kuntakohtaisessa järvikunnostusohjelmassa Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karjaan kaupungin ...
  • Raaseporin Totalfladanin ja Persöfladanin linnustoselvitys 2009 : Fågelutredning i Totalfladan och Persöfladan i Raseborg 2009 

   Honkala, Juha
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 28/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 02 / 2011)
   Raaseporin Total- ja Persöfladanien merenlahdet ovat monipuolinen lintuvesikokonaisuus. Lahdet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja lisäksi ne on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi lintualueiksi ...
  • Raskaan liikenteen pysäköinti- ja levähdysalueet Uudenmaan ELY:n alueella : Käyttäjälaskennat 2010 

   Lapp, Tuomo; Leskinen, Teuvo
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 2/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Raskaiden ajoneuvojen kuljettajien lakisääteisiin taukoihin ja yöpymiseen soveltuvien pysäköintipaikkojen kysyntä pääkaupunkiseudulla on kasvanut ja toisaalta paikkojen tarjonta on vähentynyt, kun käytöstä on poistunut tai ...
  • Riihimäen seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Rinta-Piirto, Jyrki; Räinä, Saija
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 27/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Riihimäen seudun joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Russia, China, India Foresight for Small and Medium size Enterprises in Uusimaa : Changes forecast in the Russian, Chinese and Indian operating environments from the viewpoint of small and middle-sized enterprises in Uusimaa 

   Pöysti, J. et al
   Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Uusimaa, Publications 22/2010 : 22/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2010)
   The report describes those factors of the future that are related to the growth and needs of Russia, China, and India and that may provide significant internationalisation potential for Uusimaa companies. The report examines ...
  • Saarioisjärven hoito- ja käyttösuunnitelma: Vanajaveden lintualueet, Natura 2000 -alue 

   Pitkänen, Marja-Liisa
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 7/2010 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2010)
   Valkeakoskella sijaitseva Saarioisjärvi on osa Natura 2000 ‑verkostoon kuuluvaa Vanajaveden lintualueita. Saarioisjärvi on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokas lintujärvi, jolla on merkitystä erityisesti lintujen ...
  • Saimaan järvilohen hoito-ohjelma 

   Kaijomaa, Veli-Matti; Turunen, Timo; Peura, Heli
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Karjala 3/2012 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 2011)
   Vuonna 2003 julkaistun Järvilohistrategian toimenpiteiden avulla on pyritty parantamaan järvilohikannan tilaa. Tämä järvilohen hoito-ohjelma korvaa järvilohistrategian toimenpideosan ja päivittää keskeiset kannan hoitoon ...
  • Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

   Salmi, Pasi; Kipinä-Salokannel, Sanna (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 7/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2010)
   Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen ja hyvän tai erinomaisen tilan ylläpitäminen vuoteen 2015 mennessä. Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen järvet ovat pääosin hyvässä ja tyydyttävässä ...
  • Seitajärven museotie, Savukoski : Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 4/2011 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 10 / 2011)
   Seitajärven museotie, maantie 19905, sijaitsee Savukosken kunnassa Lapin maakunnan Itä-Lapin seutukunnassa. Seitajärventie on pistotie, joka erkanee eteläpäässään Sodankylän ja Savukosken yhdistävästä tiestä (maantie 967) ...