Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Palvelualojen osaamistarpeiden ennakointiselvitys : Työpaikkailmoitusten analyysimallin tuloksia Helsingin seutukunnasta 

   Järvinen, Jari; Leveälahti, Samuli
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 4/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Selvityksen on rahoittanut Osaamisen ennakoinnilla kasvua -projekti. Selvityksessä on ollut tavoitteena kehittää uusi työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukeva ennakointinäkökulma erityisesti palvelualojen yritysten ...
  • Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, Uusimaa ja Itä-Uusimaa 

   Keltala, Tommi; Lehteinen, Tuomas; Poutanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 5/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma on ensisijaisesti asiantuntijoille ja lupaviranomaisille tarkoitettu strategia-asiakirja, jossa ei tehdä varsinaisia opastusmerkkisuunnitelmia. Suunnitelmaa varten selvitetään ...
  • Pasvik Water Quality Report Environmental Monitoring Programme in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area 

   Puro-Tahvanainen, Annukka; Zueva, Marina; Kashulin, Nikolay; Sandimirov, Sergey; Christensen, Guttorm N.; Grekelä, Ilona
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 7/2011 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2011)
   The Pasvik monitoring programme was created in 2006 as a result of the trilateral cooperation, and with the intention of following changes in the environment under variable pollution levels. Water quality is one of the ...
  • Peltipoliisista hengenpelastajaksi : Automaattisen liikenneturvallisuusvalvonnan tarveselvitys 2011 – 2015 


   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 8/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2011)
   Työssä laadittiin automaattisen liikenneturvallisuusvalvonnan kehittämis- ja investointisuunnitelma vuosille 2011-2015 Varsinais-Suomen ja Satakunnan maantieverkolle. Suunnitelmaan kuului nykyisen toimintamallin ja ...
  • Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 12/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Pielisen Karjalaan eli Juuan, Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon kuntien alueelle laaditussa palvelukohteiden opastussuunnitelmassa ...
  • Pirilänkosken Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Aalto, Tapio; Perkonoja, Marjo; Lievonen, Tommi
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja : Varsinais-Suomi 14/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Pirilänkosken Natura-alue (FI0200045) sijaitsee Satakunnassa Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan alueella Harjavallan keskustan välittömässä läheisyydessä. Se muodostuu Kokemäenjoessa sijaitsevan Harjavallan voimalaitoksen ...
  • Pirkanmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010 

   Voltti, Ville; Lautala, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 6/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2010)
   Tämän työn tavoitteena oli päivittää Pirkanmaan ELY-keskuksen alueen maanteiden kevyen liikenteen väylien ja alikulkujen tarpeet sekä menettely, jolla nämä hanketarpeet asetetaan keskinäiseen kiireellisyysjärjestykseen ...
  • Pirkanmaan ICT-alan ennakointiselvitys 

   Ahlgren, Saija; Airosmaa, Saku; Bairoh, Susanna; Lausala, Tero; Muller, Jean-David
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 2/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 02 / 2010)
   Marketvisio on laatinut Pirkanmaan TE-keskuksen toimeksiannosta Pirkanmaan ICT-alan (informaatio- ja tietoliikenneteknologia) ennakointiselvityksen, jonka keskeisinä tavoitteina on tukea suunnitteilla olevan Pirkanmaan ...
  • Pirkanmaan kaupan alan ennakointiselvitys 

   Vihavainen, Rosa; Ollikainen, Taina; Toivonen, Kirsti; Graf, Aulikki; Leveälahti, Samuli; Järvinen, Jari
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 4/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 05 / 2010)
   FCG Finnish Consulting Group Oy on laatinut yhteistyössä Foredata Oy:n kanssa Pirkanmaan kaupan alan ennakointiselvityksen toimeksiantona Pirkanmaan ELY-keskukselle. Selvitys jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä ...
  • Pirkanmaan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

   Bilaletdin, Ämer; Frisk, Tom; Havu, Jouko; Heino, Heidi; Joensuu, Kaija; Kaipainen, Heikki; Lahti, Jukka; Luonsi, Antero; Meisalmi, Tapio; Moilanen, Sami; Nieminen, Hanna; Paananen, Arto; Palomäki, Risto; Peltonen, Anu; Vainonen, Anneli
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 8/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 10 / 2010)
   Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan turvaaminen. Vesienhoito on koko Euroopan laajuista, vesipolitiikan puitedirektiiviin pohjautuvaa työtä. Vesipolitiikan puitedirektiivi on Suomessa pantu toimeen lailla ...
  • Pirkanmaan Yritysharava 

   Raunio, Kati; Andolin, Mikael; Karjalainen, Emmi; Ruokonen, Jenni
   Julkaisut 2010-2011 : Pirkanmaa 9/2010 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2010)
   Yritysharava on työmalli, jossa puhelinhaastatteluilla tiedustellaan yrityksistä merkittäviksi huomattuja tarpeita. 2000-luvun alkupuolella erillisissä hankkeissa kehitelty malli on jatkunut vuoden 2009 alusta työ- ja ...
  • Piuha : Pilaantuneiden teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönottohanke 

   Tohmo, Teija; Takala, Jenni
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 4/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Kaupunkien laajentuminen on lisännyt keskeisillä alueilla sijaitsevien pilaantuneiden teollisuusalueiden käyttöönottopaineita. Teollisuusalueiden uudelleenkäytön suunnittelu on usein toteutettu puutteellisin tiedoin, eikä ...
  • Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen 

   Hyvönen, Eeva-Maija
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 9/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) on valtakunnallinen monivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke. POSKI-projektin tavoitteena on turvata laadukkaiden kiviainesten sekä hyvälaatuisen pohjaveden ...
  • Pohjois-Karjalan elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma vuoteen 2015 

   Kaijomaa, Veli-Matti; Turunen, Timo; Peura, Heli
   Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pohjois-Karjala 1/2010 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 09 / 2010)
   Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa virkatyönä valmisteltu elinkeinokalatalouden (ammattikalastus, vesiviljely, kalanjalostus, tukkukauppa) kehittämisohjelma esittelee alan nykytilaa, ongelmia, kehittämistarpeita sekä ...
  • Pohjois-Karjalan maakunnan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2010 

   Lehkonen, Emmi; Huuskonen, Irene; Keskitalo, Toni; Nevalainen, Seppo; Poikolainen, Jarmo; Laita, Mika (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 06 / 2011)
   Ilmanlaatua on seurattu Pohjois-Karjalan alueen kunnissa 1980-luvulta lähtien käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä. Vuonna 1998 seuranta toteutettiin ensimmäisen kerran koko maakunnan laajuisena. ...
  • Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2010-2015 

   Mononen, Paula; Niinioja, Riitta; Rämö, Anita; Ranta, Panu (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila vuonna 2015 Euroopan Unionin alueella. Suomessa valmisteltiin seitsemälle vesienhoitoalueelle vesienhoitosuunnitelmat, jotka valtioneuvosto hyväksyi 10.12.2009. ...
  • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuussuunnitelma 2011-2014 

   Kiiskilä, Kati; Airaksinen, Noora; Tikkanen, Marko; Pöllänen, Laura; Jarkko, Eerik
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 2/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuustyön visiona on tavoitella vastuullisten liikkujien maakuntaa. Puitteet turvalliselle liikkumiselle eri kulkutavoilla luodaan maankäytön suunnittelulla ja tien- ja kadunpidolla. ...
  • Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 

   Keränen, Heikki; Rontti, Sami (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 2/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Työperäisen maahanmuuton edistäminen ESR-hanke on vetänyt strategiaprosessia, jonka pohjalta on laadittu Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia. Taustaksi strategialle on koottu tietoa ...
  • Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys 

   Sillanpää, Keimo; Ålander, Tommi; Mähönen, Harri
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 1/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen (TE-keskus) itse toteuttaman ESR-hankkeen ”Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE)” tavoitteena on ELY-keskuksen, TE-toimistojen sekä seudullisten kehittämis- ja ...
  • Pohjois-Savon keskiosan palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 13/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Pohjois-Savon keskiosaan eli Juankosken,Kaavin, Kuopion, Maaningan, Nilsiän, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, ...