Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma : Lappi 

   Härjämäki, Kimmo; Karhunen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 3/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Entisen Lapin kunnan alueella toteutettiin maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma kesällä 2009. Hankkeessa etsittiin erityisesti ei-tuotannollisella investointituella ...
  • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma 

   Mustola, Kaisa
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 8/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Nämä maaseudun arvokkaat kohteet sekä kauniit avoimet maisemat säilyvät vain ...
  • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma : Luhangan maisematie 

   Raatikainen, Kaisa
   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 4/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Nämä maaseudun arvokkaat kohteet sekä kauniit avoimet maisemat säilyvät vain ...
  • Maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma : Pirkkalankylä–Sionkylä 

   Lepänjuuri, Marjaana
   Julkaisut 2010-2011 : Keski-Suomi 6/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Perinteisen karjatalouden muovaamat perinnebiotoopit, kuten kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet, ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Hoidon myötä arvokkaat maisemat säilyvät avoimina. Härkää sarvista on ...
  • Malax ås vattendragsarbeten : Kontrollundersökningarna åren 1997-2008 

   Sivil, Mika; Tolonen, Mika; Salmelin, Johanna; Majuri, Pekka; Alaja, Heikki
   Publikationer 2010-2011 : Södra Österbotten 2sv/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   I Malax å (F 500 km2, MQ 4,0 m3/s) utfördes översvämningsskyddsarbeten åren 1999–2003. Arbetet omfattade rensning av ån, byggande av grunddammar och muddring av båtfarleder i havsområdet utanför ån. Avsikten med arbetet ...
  • Meluntorjunta ja lisäkaistat valtatien 5 välillä Kellolahdentie - Päiväranta, Kuopio 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 11/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Julkaisu sisältää yleissuunnitelman meluesteiden toteuttamiseksi valtatiellä 5 välillä Kellolahdentie - Päiväranta. Meluesteiden sijoittamisessa on tarpeen varautua tulevaisuudessa tien leventämiseen 3+3-kaistaiseksi ...
  • Metsäteollisuuden ympäristölupa- ja valvontakäytäntöjen kehittämismahdollisuudet 

   Ojanen, Pekka (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 8/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Tämän kehityshankkeen tarkoituksena oli selvittää metsäteollisuuslaitosten ympäristölupa- ja valvontakäytäntöjen toimivuutta ja yhdenmukaisuutta sekä tarkastella erilaisia kehittämisvaihtoehtoja. Raportin alkupuolella ...
  • Mikkelin seudun palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 13/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ...
  • Mitä Kuusankosken työllisyydessä tapahtui ennen Voikkaan paperitehtaan sulkemista ; Kuusankosken työllisyys muutoksessa 

   Melolinna, Niilo
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 5/2010 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 07 / 2010)
   Kymenlaakson paperituotannon 140-vuotiseen historiaan mahtuu monia tapahtumia, merkittävintä on kuitenkin ollut uusien, tehokkaampien koneiden hankkiminen ja tuotannon laajennus. Usein tällä on ollut suoraa vaikutusta ...
  • Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma : Forssan seutu 

   Niemelä, Timo
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2010 (Hämeen ELY-keskus, 2010)
   Monivaikutteisten kosteikkojen tiedetään parantavan sekä maatalouden vesiensuojelua että lisäävän maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuutta. Kosteikot luovat monimuotoisina ympäristöinä maatalousalueille myös maisemallista ...
  • Museoteiden ja -siltojen opasteet 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura (2011)
   Museoteiden ja -siltojen opastuksen uusiminen on ajankohtaista, kun säädösperusta on muuttunut. Vuonna 2007 tieliikenneasetukseen tuli uusia liikennemerkkejä ja opastusmerkeissä otettiin käyttöön ruskea väri. Museotiet ja ...
  • Muualta tulleet numeroina : Tilastollinen selvitys ulkomaalaistaustaisesta väestöstä Itä-Suomessa 

   Kivilä, Niina
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 9/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Julkaisu on syntynyt Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksessa suoritetun korkeakouluharjoittelun tuloksena. Alueellista maahanmuuttopolitiikkaa toteutetaan Itä-Suomessa kolmen maakunnan yhteistyönä. ...
  • Mäntsälän Hunttijärven hapetussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 11/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2011)
   Mäntsälän kunnassa sijaitsevassa Hunttijärvessä esiintyy pääosin kesäaikaisia happikatoja. Joskus myös talvella on ollut hapettomuutta. Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma ja sen kuormitusta ja kalaston rakennetta on ...
  • Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 

   Reihe, Hanna; Kinnunen, Teemu; Svens, Terhi
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 18/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2010)
   Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden nykytilaa kunnassa sekä kartoitettu liikenneturvallis ...
  • Ohkolanjoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma 

   Fager-Pintilä, Noora
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 1/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Vantaanjoen vesistöalueella sijaitsevan Ohkolanjoen valuma-alueella laadittiin maatalousalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma syksyllä 2010. Kartoituksessa löytyneet kohteet sisällytettiin yleissuunnitelmaan karttojen ...
  • Osaa ja työllisty : Selvitys korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista ja työllistymisestä 

   Lehtinen, Merja; Heinisuo, Juuso; Kesä, Mikko
   Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pirkanmaa 1/2011 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 03 / 2011)
   Innolink Research Oy on laatinut Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta selvityksen korkeasti koulutettujen tulevaisuuden aloista sekä työttömyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Korkeasti koulutettujen ryhmä muodostuu ...
  • Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 

   Jaako, Mikko; Hentilä, Hanna
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-pohjanmaa 4/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta runsaimmat ja laadukkaimmat pohjavesivarat sijaitsevat pääosin sora- ja hiekkamuodostumissa. Samoille alueille on usein keskittynyt myös paljon ihmistoimintaa. Pohjavesialueilla voikin ...
  • Oulun läänin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2009 

   Kummala-Mustonen, Merja
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 5/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Oulun läänin viimeisenä toimintavuonna alueen kuntien ylläpitämien yleisten kirjastojen toimintaa ja taloutta vuonna 2009 käsittelevässä tilastojulkaisussa ovat mukana kaikki läänin kahden maakunnan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ...
  • Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenteenhallintasuunnitelma 

   Jarkko, Eerik; Väyrynen, Markus; Salonen, Noora; Lapp, Tuomo
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 3/2011 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2011)
   Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikenteenhallintasuunnitelmassa on esitetty keskeiset liikenteenhallinnan lähtökohdat, tavoitteet, kehittämistoimenpiteet, niiden kustannukset ja vaikutukset sekä aikatauluehdotus ...
  • Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 4/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa mm. kehittämällä liikenneympäristöä ja lisäämällä turvallisen liikkumisen osaamista. Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu, jotta liikenneturvallisuustyö olisi ...