Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri : Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 


   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 5/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tässä selvitystyössä on tarkastelu yksityistieasioiden parissa toimivien organisaatioiden rooleja, niiden määrittelyä sekä puitteita yksityisteitä koskevien tietojen yhteiskäytön kehittämiselle. Työn tavoitteena oli ...
  • Yleiset kirjastot Itä-Suomen läänissä vuonna 2009 : Toimintatilastot 

   Rusi, Pirkko; Hiltunen, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 10/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Julkaisu sisältää yleisten kirjastojen kuntakohtaisia tilastoja vuodelta 2009. Toimintaa kuvaavia tilastoja on esitetty myös maakunnittain, läänialuejaolla ja koko Suomen lukuina sekä verrattu tilannetta aikaisempiin ...
  • Yleiset kirjastot Itä-Suomessa vuonna 2010 : Toimintatilastot 

   Rusi, Pirkko; Hiltunen, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 8/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 2011)
   Julkaisu sisältää yleisten kirjastojen kuntakohtaisia tilastoja vuodelta 2010. Tietoja on verrattu edelliseen vuoteen ja vuosien 2006 -2010 aikajaksolla sekä maakunnittain ja valtakunnalliseen keskiarvoon. Pohjois-Savon ...
  • Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2010 : Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala 

   Käki, Jaana; Kontiainen, Kristiina; Kursu, Marjaterttu; Valtonen, Raija
   Julkaisut 2011-2012 : Uusimaa 9/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2011)
   Uudenmaan ELY-keskuksen laajennettuun toimialueeseen kirjastoasioissa kuuluivat vuonna 2010 Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Alueen yleisten kirjastojen ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Iisalmen liikenneympäristön parantamissuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 15/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Kiuruvesi 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 16/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Lapinlahti 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 17/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Pielavesi 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 18/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Sonkajärven liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 

   Sito Kuopio Oy
   Julkaisut 2010-2011 : 19//2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma : Vieremän liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 14/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma laadittiin seudun kuntien sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa määriteltiin yhteiset seudulliset liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamista ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2010 

   Horppila, Petri
   Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 1/2010 (Hämeen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2011 

   Horppila, Petri
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 1/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2009 

   Lithovius, Sirpa
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 1/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Työministeriön, ...
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2010 

   Keskinarkaus, Matti
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 5/2011 (Lapin ELY-keskus, 10 / 2011)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Lapissa ...
  • Äimäjärven ravinnetase ja hydrologia 

   Kontio, Heidi
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Hämeenlinnassa Kalvolan kaupunginosassa sijaitseva Äimäjärvi on luonnostaan melko rehevä ja sen tila on ollut pitkään varsin huono. Äimäjärven rehevöitymisen syitä ovat voimakas hajakuormitus, yhdyskuntien aikaisempi ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvarden i Nyland 

   Joensuu, Ilona; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Mäntykoski, Antti; Nylander, Esko; Teräsvuori, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Nyland 2/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Syftet med åtgärdsprogrammet för vattenvården är att nå EU:s mål att yt- och grundvattnen ska ha god status före 2015. I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder som behövs för att nå målstatusen, kostnaderna för dem samt ...
  • Översiktsplan för våtmarker vid Lovisaån : Med jordbrukets vattenvård och naturens mångfald som mål 

   Erkkilä, Elina
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 18/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Översiktsplanen har i första hand uppgjorts för jordbrukarnas användning. Översiktsplanen hjälper markägarna att inrikta åtgärder som främjar vattenvården och naturens mångfald så att de blir effektivare för miljön. Det ...