Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Laadullinen tutkimus ulkomaalaisen työvoiman hankinnasta itäsuomalaisten työnantajien näkökulmasta 

   Virtanen, Petri; Lähteenmäki-Smith, Kaisa; Terävä, Eeva; Mäkinen, Liisa; Ruuth, Mari; Kinnunen, Katri
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 4/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa työperusteisen maahanmuuton nykytilaa ja tarpeita erityisesti Itä-Suomen alueella. Tutkimuksen tavoitteena on viime kädessä osaltaan edistää Itä-Suomen vetovoimaisuutta ...
  • Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely PATA2 

   Airaksinen, Simo; Rantala, Annika; Anttila, Tero; Wallin, Johanna; Leppänen, Paula; Lintusaari, Maiju; Lehto, Aino
   Julkaisut 2011-2012 : 25/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 9/2011 (Lapin ELY-keskus, 2011)
   Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2011 – 2014 tukee alueella tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Suunnitelman eettinen perusta on ajatus, että kenenkään Lapin teillä liikkuvan ei tarvitse joutua vakavan ...
  • Lapin läänin yleiset kirjastot vuonna 2009 

   Ihanamäki, Satu
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 5/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Lapin yleisissä kirjastoissa tilastoitiin asiakaskäyntejä lähes 1,9 miljoonaa vuonna 2009. Käyntejä kertyi 10,19 asukasta kohden, mikä on lähes neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verkkokäyntejä kirjastojen ...
  • Laukaan liikenneturvallisuus- toimenpidesuunnitelma 


   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 9/2011 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Laukaan liikenneturvallisuustoimenpidesuunnitelma on tehty Laukaan kunnan, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneturvan Jyväskylän toimiston yhteistyönä. Suunnitelman tavoitteena on kartoittaa liikenneympäristön ongelmakohteet, ...
  • Liikunta- ja elämyspalveluala Uudellamaalla - ennakointityö 

   Kosonen, Hanna
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 24/2010 : 24/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Liikunta- ja elämyspalvelualan ennakointityö ennakoi alan yritysten tulevaisuutta ja toimintaedellytysten sekä -ympäristön muutoksia Uudellamaalla. Liikunta-ala on moniulotteinen ja hajanainen. Ennakointityö koskee laajaa ...
  • Liperin liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 5/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa mm. kehittämällä liikenneympäristöä ja lisäämällä turvallisen liikkumisen osaamista. Liperin liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu, jotta liikenneturvallisuustyö olisi jatkuvaa ...
  • Lohjan Kirmusjärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 27/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 03 / 2011)
   Sammatti yhdistyivät 1.1.2009 Lohjan kaupunkiin. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen, Lohjan kaupungin ja Kirmusjärven suojeluyhdistyksen yhteistyöprojektina ...
  • Lohjan Pikkujärven kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 19/2010 : 19/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 01 / 2011)
   Lohjan Pikkujärven tilaa on selvitetty vuonna 2008. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja Kirkniemen kartanon yhteistyöprojektina sovittiin kunnostussuunnitelman ...
  • Lopentien (mt 132) pienet liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet Röykän taajamassa : Toimenpidesuunnitelma 

   Reihe, Hanna; Svenns, Terhi
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 13/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2011)
   Työn tavoitteena oli Nurmijärven Röykkään Lopentielle (mt 132) sijoittuvan kevyen liikenteen alikulkutarpeen tutkiminen. Suunnitelmassa on päädytty esittämään vaihtoehtoisia ja korvaavia ratkaisuja kevyen liikenteen ...
  • Lounais-Suomen pohjavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 

   Mäkinen, Maria
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 9/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 08 / 2010)
   Kaikissa EU-maissa on laadittu ensimmäiset vesienhoitosuunnitelmat, joiden avulla tavoitellaan pinta- ja pohjavesien hyvää tilaa vuonna 2015. Pohjavesin osalta tavoitteena on pohjavesien hyvä kemiallinen ja määrällinen ...
  • Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010–2013 : Ohjelmakauden 2007–2012 välitarkistus 

   Myllykoski, Nina (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 11/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2010)
   Lounais-Suomen ympäristöohjelma on ohjelmakauden 2007–2012 välitarkistus. Se toteuttaa lyhyellä aikavälillä Lounais-Suomenympäristöstrategiaa 2020. Ohjelma sisältää strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset ...
  • Loviisan Hopjärven perustila vuonna 2011 : Loviisan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 14/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Loviisan kaupunki tuli mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämään järvien kuntakohtaiseen kunnostusohjelmaan vuonna 2007. Kohteeksi valittiin Loviisan Valkon taajamassa sijaitseva Valkolampi. Järvi kärsii mataluudesta ...
  • Loviisan Valkolammen ruoppaus- ja vesikasvienpoistosuunnitelma : Loviisan kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Ann-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 12/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2010)
   Loviisan kaupunki tuli mukaan Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämään järvien kuntakohtaiseen kunnostusohjelmaan vuonna 2007. Kohteeksi valittiin Loviisan Valkon taajamassa sijaitseva Valkolampi. Valkolammelle tehtiin ...
  • Luumäen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Lautala, Mikko; Heltimo, Juha
   Julkaisut 2010-2011 : Kaakkois-Suomi 7/2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Luumäen liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Luumäen kunnan, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä. Suunnitelma sisältää katsauksen Luumäen viime vuosien liikenneturvallisuustilanteeseen, ...
  • Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso : Uudenmaan ELYn joukkoliikenteen palvelutasomäärittely 

   Leskinen, Teuvo; Setälä, Niko; Lapp, Tuomo
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 26/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutaso –selvitys on jatkoa Uudenmaan ELY-keskuksen esiselvitykselle joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä Uudenmaan ELYn alueella, 29/2010. Esiselvityksen mukaisesti Uudenmaan ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot : Rauma 

   Kemppainen, Ritva; Ryömä, Henna; Gustafsson, Leena; Paassilta, Elina; Koistinen, Titta; Karhunen, Anni; Härjämäki, Kimmo
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 12/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Rauman alueella toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma vuonna 2010. Hankkeessa etsittiin maatalouden ympäristötuen erityistuella hoidettavaksi soveltuvia luonnon ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot: Luvia ja Eurajoki 

   Härjämäki, Kimmo; Karhunen, Anni; Gustafsson, Leena; Paassilta, Elina; Myllyoja, Ilkka
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja : Varsinais-Suomi 9/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 08 / 2011)
   Luvian ja Eurajoen kuntien alueella toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma 2009–2010. Hankkeessa etsittiin maatalousympäristöstä ja osin ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot: Uskelanjoen yläosa 

   Kemppainen, Irma; Karhunen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 3/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Uskelanjoen valuma-alueen yläosassa Somerolla ja Salon Kiikalassa ja Perttelissä tehtiin maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Suunnitelma on jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle Suomusjärven ja ...
  • Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla Varsinais-Suomi, Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta 

   Klapp, Aleksis
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 2/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden nykytilan ja kunnostustarpeen kartoitushanke (SOKKA-hanke) on toteutettu Lounais-Suomessa Varsinais-Suomen, Rauman seudun ja Pohjois-Satakunnan alueella. Hanke on osa Suomen ...